Các doanh nghiệp tại Huyện Trạm Tấu
YB

Công ty TNHH Tam Sơn

Mã số thuế: 5200337666 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Yến

Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

CÔNG TY CÔ� PHÂ�N THỦY ĐIỆN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200315260 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Thắng

Địa chỉ: Bản Mùa Nhang, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Chương trình phát triển vùng huyện Trạm Tấu - Tầm nhìn thế giới

Mã số thuế: 5200293377 - Đại diện pháp luật: Giang Thị Thu Thủy

Địa chỉ: Số nhà 73, khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ ANH

Mã số thuế: 5200290270 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Châu

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Ban quản lý các dịch vụ công cộng

Mã số thuế: 5200278805 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Tiến

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công ty TNHH Việt Cường

Mã số thuế: 5200271292 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sang

Địa chỉ: khu 3 thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công ty cổ phần sản xuất và đầu tư xây dựng Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200271207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Giang

Địa chỉ: Khu 2 thị Trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hợp tác xã ngành nghề

Mã số thuế: 5200270411 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Mạnh

Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tuyến Bắc

Mã số thuế: 5200264023 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Tuyến

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp TN Hoàng Hà

Mã số thuế: 5200259778 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hà

Địa chỉ: khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi

Mã số thuế: 5200248550 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn

Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Trạm tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Lương

Mã số thuế: 5200233547 - Đại diện pháp luật: Vũ Kiều Linh

Địa chỉ: khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hợp tác xã mộc công nghiệp

Mã số thuế: 5200213163 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quý Nhân

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Trạm tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Sơn

Mã số thuế: 5200213149 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Địa chỉ: Thị trấn Trạm tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp

Mã số thuế: 5200201880 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thắng

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hợp tác xã Hương Thắng

Mã số thuế: 5200197063 - Đại diện pháp luật: Đào Anh Tuấn

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Tà Xi láng

Mã số thuế: 5200175207 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Tà Xi Láng,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Phình hồ

Mã số thuế: 5200175197 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã phình hồ,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Làng Nhì

Mã số thuế: 5200175172 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Lành Nhì,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Túc đán

Mã số thuế: 5200175165 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Túc đán,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Pá lau

Mã số thuế: 5200175158 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Pá lau,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Pá Hu

Mã số thuế: 5200175140 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Pá hu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Xà hồ

Mã số thuế: 5200175133 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Xà hồ,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Bản mù

Mã số thuế: 5200175126 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Bản mù,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Trạm tấu

Mã số thuế: 5200175119 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Trạm tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Bản công

Mã số thuế: 5200175101 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Bản công,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND Thị trấn Trạm tấu

Mã số thuế: 5200175091 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: thị trấn trạm tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

UBND xã Hát lừu

Mã số thuế: 5200175084 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã hát lừu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trạm thuỷ điện Trạm tấu

Mã số thuế: 5200173993 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Dược

Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Trạm tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường trung học phổ thông Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200173986 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thế

Địa chỉ: Thị trấn Trạm tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái