Các doanh nghiệp tại Huyện Trấn Yên
YB

CÔNG TY TNHH TRẦN CÔNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200918702 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Hậu

Địa chỉ: Tổ dân phố 11,, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH MẠNH PHÁT YB

Mã số thuế: 5200917353 - Đại diện pháp luật: Vi Thanh Hằng

Địa chỉ: Thôn Minh Phú,, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH PHONG BẢO HUY

Mã số thuế: 5200915236 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng

Địa chỉ: Thôn Đồng Đát,, Xã Tân Đồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN QUY MÔNG

Mã số thuế: 5200915229 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngân

Địa chỉ: Thôn 3 Thịnh Lợi,, Xã Quy Mông, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG BISICO

Mã số thuế: 5200914183 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Trường

Địa chỉ: Thôn Bình Trà,, Xã Bảo Hưng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI KHỞI NGHIỆP HỒNG CA

Mã số thuế: 5200913976 - Đại diện pháp luật: Hà Kim Nhu

Địa chỉ: Thôn Cà Lộc,, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH TUYÊN LÀ

Mã số thuế: 5200913503 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Tuyên

Địa chỉ: Thôn 8, Minh Phú,, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH MINH SƠN YÊN NINH

Mã số thuế: 5200913398 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Duy

Địa chỉ: Thôn Yên Ninh,, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH KHOAN GIẾNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200913408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận

Địa chỉ: Thôn Yên Định,, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THẢO UYÊN YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200911601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thi

Địa chỉ: Tổ dân phố số 6,, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH GIA LINH ĐÀO THỊNH

Mã số thuế: 5200911591 - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Hiệp

Địa chỉ: Thôn 6,, Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHƯƠNG LẮM

Mã số thuế: 5200910534 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Lắm

Địa chỉ: Thôn Nam Hồng,, Xã Hồng Ca, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁT NHÀ MỚI YÊN BAÍ

Mã số thuế: 5200909507 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh

Địa chỉ: Thôn Ninh Thuận,, Xã Nga Quán, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUYỀN ANH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200906665 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: Thôn Lương Thiện,, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH HÀ MY YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200905710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hành

Địa chỉ: Thôn Hồng Hà,, Xã Nga Quán, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH GÀ LAI CHỌI HOÀNG ANH

Mã số thuế: 5200905654 - Đại diện pháp luật: Hoàng Huy Toàn

Địa chỉ: Thôn 3,, Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH ZZAM VN

Mã số thuế: 5200905090 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trung

Địa chỉ: Phố Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5200903424 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Toàn

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4,, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ CHĂN NUÔI GÀ ĐỒI YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200903294 - Đại diện pháp luật: Hoàng Huy Tuấn

Địa chỉ: Tổ dân phố số 8,, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM XÃ VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200900783 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thơm

Địa chỉ: Bản Vần, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP XÃ BÁO ĐÁP

Mã số thuế: 5200900046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng

Địa chỉ: Thôn Ngòi Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ ĐÀO THỊNH

Mã số thuế: 5200899665 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Nguyệt

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM TƠ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200897900 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương

Địa chỉ: Thôn Trúc Đình, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5200897379 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dự

Địa chỉ: Thôn 8 xã Minh Quán, Xã Minh Quán, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200896632 - Đại diện pháp luật: Hoàng Bích Thảo

Địa chỉ: Bản Phạ, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI - TRỒNG TRỌT XÃ LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200894385 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoan

Địa chỉ: Thôn Khe Lụa, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC TRANG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200894307 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hưng

Địa chỉ: Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN ĐỒNG

Mã số thuế: 5200894025 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thạch

Địa chỉ: Thôn Làng Đồng, Xã Tân Đồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200892797 - Đại diện pháp luật: Mai Mạnh Hùng

Địa chỉ: Thôn Khe Cam, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

YB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN T&T TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200888751 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Thắm

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái