Các doanh nghiệp tại Huyện Trạm Tấu
YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - Xã Xà Hồ

Mã số thuế: 5200791728 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Xà Hồ,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - Xã Làng Nhì

Mã số thuế: 5200791774 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Làng Nhì,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

Mã số thuế: 5200384338 - Đại diện pháp luật: Tô Đức Thụy

Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường phổ thông dân tộc nội trú

Mã số thuế: 5200380799 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thuý

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đài Truyền Thanh - Truyền Hình

Mã số thuế: 5200378415 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Luỹ

Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Nhà máy thuỷ điện Nậm Đông III - Chi nhánh Cty CP đầu tư & PT điện Miền Bắc 3

Mã số thuế: 0101437276-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thế Ngân

Địa chỉ: , , Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Chi nhánh công ty TNHH thương mại & dịch vụ TST tại Trạm Tấu

Mã số thuế: 0101139907-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tú

Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Chi nhánh công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Dũng tại Yên Bái

Mã số thuế: 2500273577-001 - Đại diện pháp luật: Phí Văn Hoàn

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Yên Bái Tại Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200215192-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cẩm Dương

Địa chỉ: Tiểu khu III, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hiếu Trà

Mã số thuế: 5200819229 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hiếu

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại Trần Hoàng Gia

Mã số thuế: 5200818659 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ninh

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Yên Bái

Mã số thuế: 5200815947 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Đạt

Địa chỉ: Thôn Hát 2, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hợp tác xã Hội Nông dân

Mã số thuế: 5200815746 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Lăm

Địa chỉ: Thôn Hát 2, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hợp tác xã Nông, lâm sản

Mã số thuế: 5200815739 - Đại diện pháp luật: Lầu A Vảng

Địa chỉ: Thôn Km 14, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường Mầm non Hồng Ngọc

Mã số thuế: 5200811893 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh Vân

Địa chỉ: Thôn Xá Nhù, Xã Tà Si Láng, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường Mầm non Bình Minh

Mã số thuế: 5200811879 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lợi

Địa chỉ: Thôn Nhì Trên, Xã Làng Nhì, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Lương

Mã số thuế: 5200811558 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Lương

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thuyên

Mã số thuế: 5200808717 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuyên

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Anh Yên Bái

Mã số thuế: 5200801817 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thảo

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Nghĩa - Yên Bái

Mã số thuế: 5200807294-001 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Hưng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200799540 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hạnh

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Chiến Hà Nghĩa Lộ

Mã số thuế: 5200797166 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Chiến

Địa chỉ: Thôn Tấu Giữa, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hợp tác xã Hương Chanh

Mã số thuế: 5200796356 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Chanh

Địa chỉ: Thôn Hát 2, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - Huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200791950 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Huyện Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - Xã Bản Công

Mã số thuế: 5200791936 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Bản Công,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - Xã Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200791911 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - Xã Túc Đán

Mã số thuế: 5200791904 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Túc Đán,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - Xã Pá Hu

Mã số thuế: 5200791862 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Pá Hu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - Xã Hát Lừu

Mã số thuế: 5200791848 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hát Lừu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - Xã Bản Mù

Mã số thuế: 5200791809 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Bản Mù,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái