Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Trạm Tấu

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MẢNH TÀU

Mã số thuế: 5200930918 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Huân

Địa chỉ: Thôn Tà Ghênh, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DÀO PÀ RÍ YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200930273 - Đại diện pháp luật: Khổng Minh Phú

Địa chỉ: Bản Xá Nhù, Xã Tà Si Láng, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HDC

Mã số thuế: 5200930139 - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Chính

Địa chỉ: Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỀN HÒA TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200925837 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Hòa

Địa chỉ: Thôn km14+17, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM SẢN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Mã số thuế: 5200918389 - Đại diện pháp luật: Lầu A Páo

Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP ĐỨC GIANG

Mã số thuế: 5200918597 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hạnh

Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Mã số thuế: 5200907612 - Đại diện pháp luật: Lưu Anh Quang

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2,, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

HẠT KIỂM LÂM TRẠM TẤU - NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200897763 - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Huân

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200896600 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200896618 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA HUYỆN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200886793 - Đại diện pháp luật: Đỗ Chí Công

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẢN LÌU

Mã số thuế: 5200868314 - Đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Anh

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Và Xây Dựng Hoàng Long

Mã số thuế: 5200852385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: 5200797920 - Đại diện pháp luật: Giàng A Lử

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường Mầm non Bình Minh

Mã số thuế: 5200811903 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lợi

Địa chỉ: Thôn Nhì Trên, Xã Làng Nhì, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường Mầm Non Sao Mai

Mã số thuế: 5200497395 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh

Địa chỉ: Thôn Lừu I, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Mã số thuế: 5200501161 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Hải

Địa chỉ: Bản Hát, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường mầm non Sơn Ca

Mã số thuế: 5200503465 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thắng

Địa chỉ: Bản Công, Xã Bản Công, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường mầm non Hoạ Mi

Mã số thuế: 5200504187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thoa

Địa chỉ: Thôn Mông Đơ, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Mã số thuế: 5200378581 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Long

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: 5200378704 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nhất

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc

Mã số thuế: 5200378976

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trung tâm dân số kế hoach hoá gia đình

Mã số thuế: 5200380485 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường tiểu học Lê Hồng Phong

Mã số thuế: 5200380781 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hợp

Địa chỉ: Thôn Lừu 1, xã Hát Lừu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường tiểu học Kim Đồng

Mã số thuế: 5200380830 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Tâm

Địa chỉ: Khu I thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mã số thuế: 5200380848 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Xuê

Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Phòng Văn Hoá Và Thông Tin

Mã số thuế: 5200381753 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hiền

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Trạm Tấu, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội

Mã số thuế: 5200381898 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sâm

Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Mã số thuế: 5200384169

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Phòng Tài Chính - Kê� hoaÊch huyêÊn TraÊm Tâ�u

Mã số thuế: 5200150386 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thao

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái