Các doanh nghiệp tại Thị xã Nghĩa Lộ
YB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẨM HƯỜNG

Mã số thuế: 5200918886 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Cẩm

Địa chỉ: Số nhà 216, đường Điện Biên, tổ 8,, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH VIETNAM STONE

Mã số thuế: 5200918854 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Minh

Địa chỉ: Tổ 6,, Phường Cầu Thia, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN QSV

Mã số thuế: 5200918759 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Nghĩa Lộ, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH AN NGHĨA LỢI

Mã số thuế: 5200913599 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Quang

Địa chỉ: Bản Xà Rèn, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HỢP TÂN

Mã số thuế: 5200911979 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hợp

Địa chỉ: Thôn Cầu Thia, X� Ph� Nham, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG QUANG TRUNG YB

Mã số thuế: 5200911432 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Nghĩa

Địa chỉ: Số 141, đường Nguyễn Quang Bích, tổ 5, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 232

Mã số thuế: 5200910622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Quân

Địa chỉ: Tổ 4,, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH ĐỨC TUẤN NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200907891 - Đại diện pháp luật: Lương Đức Tuấn

Địa chỉ: Tổ 6,, Phường Cầu Thia, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH MTV NHƯ TÍN

Mã số thuế: 5200907517 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thương

Địa chỉ: Tổ 7,, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH VÂN ANH THẢO

Mã số thuế: 5200906834 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vân Anh

Địa chỉ: Tổ 11,, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIÊN HUỆ

Mã số thuế: 5200904964 - Đại diện pháp luật: Hoàng Duy Kiên

Địa chỉ: Tổ dân cư số 5,, Phường Cầu Thia, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AHA 21

Mã số thuế: 5200901145 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Quý

Địa chỉ: Số nhà 85, Tổ 5, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200898654 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khương

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200897259 - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hiền

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200897241 - Đại diện pháp luật: Mạc Văn Khải

Địa chỉ: tổ 1, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - HUYỆN VĂNCHẤN-CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN

Mã số thuế: 5200896181 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - HUYỆN VĂNCHẤN-CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN

Mã số thuế: 5200896209 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - HUYỆN VĂNCHẤN-CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN

Mã số thuế: 5200896216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - THỊ XÃ NGHĨA LỘ - CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN

Mã số thuế: 5200896230 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - THỊ XÃ NGHĨA LỘ - CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN

Mã số thuế: 5200896248 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - THỊ XÃ NGHĨA LỘ - CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN

Mã số thuế: 5200896255 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - THỊ XÃ NGHĨA LỘ - CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN

Mã số thuế: 5200896223 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - HUYỆN VĂNCHẤN-CCT KHU VỰC NGHĨA VĂN

Mã số thuế: 5200896174 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh

Địa chỉ: Số 121, đường Điện Biên, tổ 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TRUNG TÂM DỊCH VỤ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200893053 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THĂNG LONG XANH MC

Mã số thuế: 5200891578 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mẫn

Địa chỉ: Tổ Tông Pọng, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

HỘI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GẠO MƯỜNG LÒ TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200889949 - Đại diện pháp luật: Liễu Ngọc Mậu

Địa chỉ: Văn phòng HĐND, UBND thị xã Nghĩa Lộ, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200887268 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Trường

Địa chỉ: Số nhà 160, Đường Điện Biên, tổ 11, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI MIỀN TÂY

Mã số thuế: 5200878834 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Thịnh

Địa chỉ: Bản Nà Làng, Xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH THE LIGHT

Mã số thuế: 5200878619 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Địa chỉ: Số nhà 59, tô 18, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LINH CHI

Mã số thuế: 5200877774 - Đại diện pháp luật: Đinh Thế Anh

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái