Các doanh nghiệp tại Thành phố Yên Bái
YB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG 136

Mã số thuế: 5200922730 - Đại diện pháp luật: Hoàng Bích Hạnh

Địa chỉ: Tổ dân phố số 13,, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH KHÁNH TOÀN YB

Mã số thuế: 5200922586 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hồng Vân

Địa chỉ: Số 92, đường Lý Thường Kiệt,, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5200922089 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thảo Anh

Địa chỉ: Số nhà 21, đường Đá Bia, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH RUBY

Mã số thuế: 5200921906 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Bình

Địa chỉ: Số 992 đường Điện Biên, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM ỐP NANO SAFETY

Mã số thuế: 5200920451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khuyên

Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam,, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

DOANH NGHI�P T� NH�N T�N PH�T TB

Mã số thuế: 5200920395 - Đại diện pháp luật: V� Th� B�ch Ng�c

Địa chỉ: S� nh� 493, ���ng �i�n Bi�n,, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

C�NG TY C� PH�N TRANG MY Y�N B�I

Mã số thuế: 5200920388 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Tr�ng Th�y

Địa chỉ: S� nh� 52, ���ng Ph�ng Kh�c Khoan,, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ TÀI ANH

Mã số thuế: 5200919463 - Đại diện pháp luật: Hà Đăng Tài

Địa chỉ: Số nhà 207, tổ 11,, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HDC

Mã số thuế: 5200918798 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hiệp

Địa chỉ: Số 134, Hoàng Văn Thụ, tổ 10,, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN NORTHERN DRAGON

Mã số thuế: 5200918780 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phượng

Địa chỉ: Tổ 15,, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 5200918639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng

Địa chỉ: Số nhà 275, đường Lý Thường Kiệt, tổ 3,, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ETN

Mã số thuế: 5200918068 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú

Địa chỉ: Tổ 15,, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC HƯNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200917970 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lạc

Địa chỉ: Số nhà 406, đường Hòa Bình,, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TD 85

Mã số thuế: 5200917931 - Đại diện pháp luật: Bùi Tiến Thành

Địa chỉ: Thôn Thanh Hùng 2,, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN MINH SƠN - YB

Mã số thuế: 5200917730 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thắng

Địa chỉ: Số nhà 351, tổ 7,, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VĂN TIẾN

Mã số thuế: 5200917755 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tiến

Địa chỉ: Số nhà 261, đường Nguyễn Thái Học, tổ 15,, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ TÂY BẮC

Mã số thuế: 5200917681 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai

Địa chỉ: Số 727, đường Yên Ninh,, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÌNH MINH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5200916864 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khởi

Địa chỉ: Số 40, đường Quang Trung,, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ WHITE STONE

Mã số thuế: 5200915596 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Trang

Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam,, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN VIỆT BẮC

Mã số thuế: 5200915525 - Đại diện pháp luật: Đỗ Cao Cường

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2,, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN BẢO DƯƠNG

Mã số thuế: 5200915405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh 2,, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TEKFARM

Mã số thuế: 5200915250 - Đại diện pháp luật: Vũ Hải Uyên

Địa chỉ: Số nhà 111, đường Kim Đồng,, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200915155 - Đại diện pháp luật: Đỗ Phi Hải

Địa chỉ: 1227 đường Yên Ninh,, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HIẾU XUÂN

Mã số thuế: 5200915010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Xuân

Địa chỉ: Thôn Bình Lục,, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOLAR LỘC AN

Mã số thuế: 5200914867 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Bình

Địa chỉ: Thôn Bình Lục,, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ

Mã số thuế: 5200914391 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Toản

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ

Mã số thuế: 5200914401 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Toản

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP BÌNH MINH

Mã số thuế: 5200914151 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số nhà 46, đường Ngô Sỹ Liên, tổ 14,, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT CHỮ ĐẸP

Mã số thuế: 5200914095 - Đại diện pháp luật: Đặng Thái Điệp

Địa chỉ: Số nhà 262, tổ 7,, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ

Mã số thuế: 5200914017 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Toản

Địa chỉ: Tổ 5,, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái