Các doanh nghiệp tại Huyện Trạm Tấu
YB

Đội thuế liên xã phường và Thị Trấn - Xã Tà Xi Láng

Mã số thuế: 5200791767 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tà Xi Láng,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - Xã Phình Hồ

Mã số thuế: 5200791735 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phình Hồ,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - xã Pá Lau

Mã số thuế: 5200791710 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Pá Lau,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội thuế liên xã phường và thị trấn - thị trấn Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200791703 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hợp tác xã Thảo Nguyên

Mã số thuế: 5200784696 - Đại diện pháp luật: Lương Đình Duy

Địa chỉ: Xã Bản Mù, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trung tâm dạy nghề huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200774948 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Thạo - Yên Bái

Mã số thuế: 5200647530 - Đại diện pháp luật: Lê Công Thạo

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Yên Phú Đông Đô - Bqp

Mã số thuế: 5200647308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Huỳnh

Địa chỉ: Bản Cang Chi Khúa, Xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

HTX mộc dân dụng tiểu thủ công nghiệp Thắng Lợi

Mã số thuế: 5200640278 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Lợi

Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Trạm Tấu, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

HTX sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200639402 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Thái

Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Trạm Tấu, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Trường - Yên Bái

Mã số thuế: 5200623297 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Quỳnh Trang

Địa chỉ: Số nhà 15, khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Xây Dựng Trường Tuấn

Mã số thuế: 5200611326 - Đại diện pháp luật: Lương Đình Duy

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đào Sáng

Mã số thuế: 5200599301 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Sáng

Địa chỉ: số nhà 56, khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200597921 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Thắng

Địa chỉ: Bản Mùa Nhang, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh Mạnh Kiên

Mã số thuế: 5200592715 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Mạnh

Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Trạm Tấu, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

HTX Kinh doanh Phương Oanh

Mã số thuế: 5200588035 - Đại diện pháp luật: Phí Đức Phương

Địa chỉ: Số 99 Kkhu I thị trấn Trạm Tấu, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thanh Thủy

Mã số thuế: 5200585066 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Thủy

Địa chỉ: Thôn Làng Ninh, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Điện Yên Bái

Mã số thuế: 5200565750 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Đạt

Địa chỉ: Thôn Hát 2, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường tiểu học và THCS Bản Mù

Mã số thuế: 5200515943 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Minh

Địa chỉ: Thôn Khấu Ly, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công ty TNHH Nam Hiệp

Mã số thuế: 5200505744 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiệp

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường PTDT bán trú TH&THCS Túc Đán

Mã số thuế: 5200503994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Địa chỉ: Thôn Pa Te, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường PTDT bán trú TH&THCS Pá Lau

Mã số thuế: 5200503867 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Minh

Địa chỉ: Thôn Pá Lau, Xã Pá Lau, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường mầm non Hoa Đào xã Pá Lau

Mã số thuế: 5200503810 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Lan

Địa chỉ: Thôn Pá Lau, Xã Pá Lau, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường mầm non Hoa Mai xã Phình Hồ

Mã số thuế: 5200500915 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền

Địa chỉ: Thôn Tà chử, Xã Phình Hồ, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường Mầm Non Bông Sen xã Túc Đán

Mã số thuế: 5200500714 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Lê

Địa chỉ: Thôn Pa Te, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng

Mã số thuế: 5200500665 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bắc

Địa chỉ: Bản Hát, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường PTDT Bán trú TH&THCS Pá Hu

Mã số thuế: 5200500464 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hiền

Địa chỉ: Thôn Km 16, Xã Pá Hu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

HTX mộc dân dụng thủ công nghiệp Hiên Bình

Mã số thuế: 5200499794 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Hiên

Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Trạm Tấu, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu

Mã số thuế: 5200499265 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Tiến

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường PTDT Bán trú TH&THCS Phình Hồ

Mã số thuế: 5200499120 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Vinh

Địa chỉ: Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái