Các doanh nghiệp tại Huyện Trạm Tấu
YB

Trường mầm non Hoa Hồng xã Xà Hồ

Mã số thuế: 5200499000 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Oanh

Địa chỉ: Thôn Tà Ghênh, Xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường phổ thông cơ sở xã Làng Nhì

Mã số thuế: 5200498991 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Sơn

Địa chỉ: Thôn Nhì Giữa, Xã Làng Nhì, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường tiểu học và trung học cơ sở Tà Xi Láng

Mã số thuế: 5200498448 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Long

Địa chỉ: Thôn Xá Nhù, Xã Tà Si Láng, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường Mầm Non Hoa Lan

Mã số thuế: 5200498409 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh

Địa chỉ: Thôn Hát 2, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dich vụ tổng hợp huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200452066 - Đại diện pháp luật: Phan Thế Khang

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200447563 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sa

Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường phổ thông cơ sở xã Túc Đán

Mã số thuế: 5200447556 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thắm

Địa chỉ: Thôm PaTe xã Túc Đán,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường PTDT Bán trú TH&THCS Bản Công

Mã số thuế: 5200440494 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cường

Địa chỉ: Bản Công, Xã Bản Công, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200402241 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Nghĩa

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200384296 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thuỷ

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200384264 - Đại diện pháp luật: Phạm Long Vân

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trung Tâm Văn Hoá Thông tin và Thể thao

Mã số thuế: 5200384190 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Nhữ

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Trạm Tấu, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trung Tâm Y Tế Huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200384183 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Nghĩa

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200384176 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyênTrạmTấu

Mã số thuế: 5200384151 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quỳnh Nga

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Trạm Tấu, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường Mầm non Hoa Huệ thị trấn Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200380823 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Lam

Địa chỉ: Khu III thị trấn Trạm Tấu, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200380809 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tiến

Địa chỉ: Xã Trạm Tấu, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200380453 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Nam

Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Toà án nhân dân huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200380421 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Hưng

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Kho bạc nhà nước Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200380397 - Đại diện pháp luật: Cao Xuân Luân

Địa chỉ: Khu II thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Phòng Thống kê huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200380284 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Huyện uỷ Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200380245 - Đại diện pháp luật: Mai Huy Nhuần

Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Hội cựu chiến binh huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200380220 - Đại diện pháp luật: Đào Trương Chính

Địa chỉ: Khu III thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Đội quản lý thị trường số 8

Mã số thuế: 5200379835 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Lai

Địa chỉ: Khu II thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Liên Đoàn Lao Động Huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200378849 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trạm Khuyến Nông Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200378736 - Đại diện pháp luật: Phan Tuấn Ngọc

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Huyện Đoàn Thanh Niên

Mã số thuế: 5200378648 - Đại diện pháp luật: Lại Trọng Nghĩa

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Trường PTDT Bán trú TH&THCS Xà Hồ

Mã số thuế: 5200378486 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Hải

Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu, Xã Xà Hồ,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Thanh Tra Huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200378366 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thao

Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Vạn Hoa

Mã số thuế: 5200360665 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tính

Địa chỉ: Số nhà 14, khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái