Các doanh nghiệp tại Huyện Mù Cang Chải
YB

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NHÀ PÁO LY

Mã số thuế: 5200898693 - Đại diện pháp luật: Sùng A Tính

Địa chỉ: Bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ HỘI NÔNG DÂN MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200897788 - Đại diện pháp luật: Giàng A Cớ

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200896840 - Đại diện pháp luật: Hà Hải Long

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ

Mã số thuế: 5200896784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cường

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ

Mã số thuế: 5200896752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cường

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI

Mã số thuế: 5200896777 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cường

Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TRƯỜNG MẦM NON XÉO DÌ HỒ

Mã số thuế: 5200896431 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tâm

Địa chỉ: Bản Xéo Dì Hồ B, Xã Lao Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200893141 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hồng

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TRƯỜNG MẦM NON CHẾ TẠO

Mã số thuế: 5200887109 - Đại diện pháp luật: Sùng Thị Rú

Địa chỉ: Xã Chế Tạo, Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH MCC - VINA

Mã số thuế: 5200877855 - Đại diện pháp luật: Tô Thanh Dương

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MCC

Mã số thuế: 5200873032 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quyền

Địa chỉ: Bản Trống Tông Khúa, Xã Khau Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN MA LỪ THÀNG

Mã số thuế: 5200872536 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Zế Su Phình, Xã Zế Su Phình, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC TÀ GHÊNH

Mã số thuế: 5200871684 - Đại diện pháp luật: Trương Nữ Thu Hằng

Địa chỉ: Bản Tà Ghênh, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MCC

Mã số thuế: 5200869893 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Dụ

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUANG ANH

Mã số thuế: 5200868138 - Đại diện pháp luật: Đỗ Kiến Đào

Địa chỉ: Tổ 6, TT Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH XANH THỊNH ĐẠT

Mã số thuế: 5200867977 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Thịnh

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀO SA CHẢI

Mã số thuế: 5200867896 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Long

Địa chỉ: Bản Tu San, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

HTX XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200867818 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toản

Địa chỉ: Bản Dế Xu Phình, Xã Zế Su Phình, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ KHAO MANG

Mã số thuế: 5200867649 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Trường

Địa chỉ: Bản Thái, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP TỔNG HỢP MÙA VÀNG

Mã số thuế: 5200867367 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiệp

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Hùng, tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

CÔNG TY TNHH XUÂN THẮNG - YÊN BÁI CHI NHÁNH HUYỆN MÙ CANG CHẢI

Mã số thuế: 5200864447-001 - Đại diện pháp luật: Sùng A Chinh

Địa chỉ: Thôn Cung 11, Xã Mồ Dề, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

CôNG TY Cổ PHầN NGọC LINH MCC

Mã số thuế: 5200866476 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ: Bản Trống Tông Khúa, Xã Khau Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

HTX Dịch vụ nông nghiệp chăn nuôi thủy sản Minh Phú

Mã số thuế: 5200865306 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Minh

Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Hoạt, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: 5200441184 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh

Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Phòng văn hoá và thông tin

Mã số thuế: 5200447997 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Minh

Địa chỉ: tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Phòng giáo dục và đào tạo

Mã số thuế: 5200448817 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đồng

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trung tâm dân số kế hoạch hoá gia đình

Mã số thuế: 5200448888 - Đại diện pháp luật: Sùng Thị Mây

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trường Mầm Non Hoa Hồng

Mã số thuế: 5200418805 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Có Thái, Xã Nậm Có,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trường Tiểu Học Kim Đồng

Mã số thuế: 5200419005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Phòng Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

Mã số thuế: 5200420378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị MInh Huệ

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái