Các doanh nghiệp tại Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội)
VP

Nhà máy quang điện Z 23

Mã số thuế: 2500144123 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thao

Địa chỉ: Thị trấn Xuân hoà,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Vĩnh Phúc

VP

Cửa hàng Vật tư Xăng Dầu Tiền Phong

Mã số thuế: 2500144187-008 - Đại diện pháp luật: nguyễn Văn Toán

Địa chỉ: Thôn Yên nhân xã Tiền phong,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Vĩnh Phúc

VP

Chi nhánh công ty HAMATRA- Tại Vĩnh phúc

Mã số thuế: 0101029397-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Dũng

Địa chỉ: Thôn Do hạ xã Tiền phong,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Vĩnh Phúc

VP

Chi nhánh Cty TNHH thiết bị và xây dựng La Thành

Mã số thuế: 0100774906-001 - Đại diện pháp luật: Mạc Hoàng Khâm

Địa chỉ: Lô 49 khu CN Quang minh xã Quang minh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Vĩnh Phúc

VP

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Kim Hải

Mã số thuế: 0100236369-002 - Đại diện pháp luật: Trần quang vinh

Địa chỉ: Khu A Hồ Đại lải,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Vĩnh Phúc