Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Lập Thạch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN PHÁT - Đại diện pháp luật: Khô�Ng Quô�C ViêÊT
Địa chỉ: Thôn Thành Lập, Xã Xuân Hòa, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THÁI PHONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THÁI PHONG - Đại diện pháp luật: Phan Hồng Sơn
Địa chỉ: Khu 05, Phố Văn Sơn, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂM TRANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂM TRANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thông
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Triệu Đề, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KB

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KB - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hưng
Địa chỉ: Thôn Đoàn Thành, Xã Triệu Đề, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẠI THÀNH AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẠI THÀNH AN - Đại diện pháp luật: Đào Quang Tục
Địa chỉ: Thôn Dộc, Xã Tiên Lữ, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THỊNH QUỲNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THỊNH QUỲNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lý
Địa chỉ: Thôn Tây Hạ, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XANH VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XANH VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phú, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH BẢO AN VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH BẢO AN VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Phan Anh Phương
Địa chỉ: Tổ Dân Phố Văn Sơn, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ANH BÍCH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ANH BÍCH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Triệu Đề, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH LỘC PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH LỘC PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thủy
Địa chỉ: TDP Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DUY ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DUY ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Thôn Lục Thụ, Xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH QUÂN TRƯỜNG THẢO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH QUÂN TRƯỜNG THẢO - Đại diện pháp luật: Đỗ Cao Cường
Địa chỉ: TDP Phú Lâm, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MIR VIỆT NAM

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MIR VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hải
Địa chỉ: Thôn Thi Đua, Xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Nam
Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Đình Chu, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO VỆ BÌNH AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO VỆ BÌNH AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Cường
Địa chỉ: Phố Phú Lâm, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH PHÚ HẬU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH PHÚ HẬU - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Phú Hậu, Xã Sơn Đông, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MSE VINA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MSE VINA - Đại diện pháp luật: Đỗ Huy Mạnh
Địa chỉ: Thôn Minh Trụ, Xã Tiên Lữ, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Lâm
Địa chỉ: Ngọc Hà, Xã Thái Hòa, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUÂN PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUÂN PHÁT - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Toản
Địa chỉ: Phố Phú Lâm, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KHÁNH DƯƠNG VP

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KHÁNH DƯƠNG VP - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trí
Địa chỉ: TDP Phú Chiền, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN LẬP THẠCH

Mã số thuế: PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN LẬP THẠCH - Đại diện pháp luật: Trương Văn Quang
Địa chỉ: TT Lập Thạch, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TRUNG PHƯƠNG

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TRUNG PHƯƠNG - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Cầu Trang, Xã Bắc Bình, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC ĐẠI AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC ĐẠI AN - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đức
Địa chỉ: Thông Làng Bến, Xã Liên Hòa, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UNIVERSITY CAMP

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UNIVERSITY CAMP - Đại diện pháp luật: Trần Thế Anh
Địa chỉ: TDP Văn Sơn, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ HUY HOÀNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ HUY HOÀNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hiếu
Địa chỉ: Thôn Trụ Thạch, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TUẤN ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TUẤN ANH - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Đông
Địa chỉ: Thôn Phú Hậu Trung, Xã Sơn Đông, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN ĐÔNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN ĐÔNG - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Mạnh
Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHANH HOA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHANH HOA - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Khanh
Địa chỉ: Thôn Minh Trụ, Xã Tiên Lữ, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÙY DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thăng
Địa chỉ: Khu Vườn Tràng, Xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VT 23

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VT 23 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huệ
Địa chỉ: Thôn Đại Lữ, Xã Đồng ích, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc