Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị xã Phúc Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN QUÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN QUÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Quân
Địa chỉ: Thôn Khả Do, Xã Nam Viêm, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ HÀ THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ HÀ THÀNH - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Số Nhà 15, Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC THIÊN AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC THIÊN AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thao
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TÂM VIỆT - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TÂM VIỆT - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Dương Đức Hạnh
Địa chỉ: Số nhà 122, Đường An Dương Vương, Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GÔN ĐẠI LẢI

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GÔN ĐẠI LẢI - Đại diện pháp luật: Chu Văn Lý
Địa chỉ: Nhà điều hành Sân Gôn Đại Lải, Xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI MÊ LINH

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI MÊ LINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 05, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KIDS HOUSE

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KIDS HOUSE - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương Châm
Địa chỉ: Số 65 đường Sóc Sơn, Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUMLOVE

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUMLOVE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: Số nhà 8A, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH HỢI PHƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HỢI PHƯƠNG - Đại diện pháp luật: Lê Anh Hợi
Địa chỉ: Số nhà 27 (Khu B), Đường Hai Bà Trưng, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MANSA VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MANSA VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trương
Địa chỉ: Khu 6, Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG NGÂN CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG NGÂN CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Minh
Địa chỉ: Số 48, Đường Xuân Thủy, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LT - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Tú
Địa chỉ: Khu 2, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM TRÍ ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM TRÍ ĐẠT - Đại diện pháp luật: Đinh Toàn Thắng
Địa chỉ: Số 32, Phố Phan Bội Châu, Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI HUY THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI HUY THANH - Đại diện pháp luật: Dương Văn Huy
Địa chỉ: Nhà số 6, Ngõ 2, Phố Triệu Thị Khoan Hòa, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN KARATE-DO SHOTOKAN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KARATE-DO SHOTOKAN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Đặng Việt Thành
Địa chỉ: Số nhà 25, Cụm 5, Tổ 2, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NộI THấT XUâN HòA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NộI THấT XUâN HòA - Đại diện pháp luật: Trần Cao Cường
Địa chỉ: Số nhà 12, Tổ 10, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH KEO NHựA QUANG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KEO NHựA QUANG MINH - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Cao Quang, Xã Cao Minh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN BEENBE STAR

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN BEENBE STAR - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Khanh
Địa chỉ: Số nhà 10, Ngõ 06, Đường Lạc Long Quân, Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH TổNG HợP TUổI TRẻ - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TổNG HợP TUổI TRẻ - CHI NHáNH VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoạch
Địa chỉ: Khu A, Đại Lải, Phường Đồng Xuân, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH AN MINH AEC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AN MINH AEC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ca
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Xóm Cả Đông, Thôn Khả Do, Xã Nam Viêm, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và KINH DOANH THươNG MạI PHú THáI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và KINH DOANH THươNG MạI PHú THáI - Đại diện pháp luật: Đoàn Đức Hải
Địa chỉ: Số nhà 03 Phan Bội Châu, Tổ 09, Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI THàNH ĐồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI THàNH ĐồNG - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Phú Thứ, Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI TUấN THắM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI TUấN THắM - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thắm
Địa chỉ: Số 37, Đường Trần Phú, Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT CôNG NGHIệP & MôI TRườNG VIệT NAM VNEI - TECH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT CôNG NGHIệP & MôI TRườNG VIệT NAM VNEI - TECH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quý
Địa chỉ: Thôn Yên Điền, Xã Cao Minh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN K - WORLD

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN K - WORLD - Đại diện pháp luật: Đường Quốc Trung
Địa chỉ: Km 14, Đường Quốc Lộ 2, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Hoàn Mỹ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Hoàn Mỹ - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thủy
Địa chỉ: Tổ 01, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thương Mại Trường Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thương Mại Trường Hải - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Số 19, Đường Kim Đồng, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ngọc Diệp Plywoods

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ngọc Diệp Plywoods - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Lĩnh
Địa chỉ: Thôn Cao Quang, Xã Nam Viêm, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Smartwindows

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Smartwindows - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiên
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Phương Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Phương Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh Ly
Địa chỉ: CL 15, B23, Khu đô thị Đồng Sơn, Phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc