Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Vĩnh Phúc

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu-Công ty TNHH cáp điện HWASUNG( Thuộc Cty TNHH cáp điện SH-VINA)

Mã số thuế: 2500297641-002

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Khai quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Utech Inter Engineering Co., LTD ( thuộc Cty TNHH Utech Việt Nam )

Mã số thuế: 2500475502-001

Địa chỉ: Lô N khu CN Bình Xuyên,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Ichiang Machinery co.LTD ( Thuộc Cty HHCN Chính long Vĩnh Phúc )

Mã số thuế: 2500428090-001

Địa chỉ: Khu CN Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Midori Creative Apparel co;LTD ( Thuộc Cty TNHH Midor Apparel Việt Nam )

Mã số thuế: 2500401116-001

Địa chỉ: Lô CN10, Khu Công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu; Accura consultants pte ltd ( ThuộcCtyCP ĐTKD và PT hạ tầng khu CN Phúc Hà )

Mã số thuế: 2500396628-001

Địa chỉ: Ngõ 7 đường Trần Quốc Toản,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu: Think Co., LTD ( Thuộc Cty TNHH Think Việt Nam )

Mã số thuế: 2500390344-001

Địa chỉ: Khu CN Bình Xuyên,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Công ty XD và công nghiệp Heung Woo( Thuộc Cty TNHH Heung Woo Vi Na)

Mã số thuế: 2500378717-001

Địa chỉ: Lô S10 đường Nguyễn Tất Thành,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu PT DHARMA ELECTRINDO MANUFACTRURING( Thuộc Cty TNHH Minda Việt Nam )

Mã số thuế: 2500338873-001

Địa chỉ: Khu CN Bình xuyên,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- AREP VILLE-Ông Daniel Ciaris ( Thuộc Cty cổ phần BĐS Vinalines Vĩnh phúc )

Mã số thuế: 2500296239-001

Địa chỉ: Xã Đạo đức,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

HAZAMA CORPORATION (Cty phanh NISSIN)

Mã số thuế: 2500263522-001

Địa chỉ: Xã Quất lưu,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

ASIA E- COTS PTE Ltd (CTy điện tử ASTI)

Mã số thuế: 2500261010-001

Địa chỉ: Lô 11 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- TOYOTA BOSHOKU ASIA CO.,LTD (TOYOTA BOSHOKU)

Mã số thuế: 2500233380-006

Địa chỉ: Phường Phúc thắng,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Công ty TNHH NIDEC NISSIN JAPAN (Nidec Nissin)

Mã số thuế: 2500264082-001

Địa chỉ: Lô 37 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Sae Han Ascon Co.,LTD ( thuộc Cty TNHH Sae Han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-002

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Tae Won Industrial ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-003

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- CS Plant Corporation ( thuộc Cty TNH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-004

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

-Nhà thầu-Công ty TNHH thiết kế Thái Bình Dương

Mã số thuế: 2500264357-001

Địa chỉ: Đình ấm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Inoue Rubber Co.,Ltd (CTy cao su INOUE)

Mã số thuế: 2500233743-001

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- MARUMITSU CO., LTD

Mã số thuế: 2500260987-001

Địa chỉ: Lô 35 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu HAZAMA CORPORATION ( Cty KATOLEC)

Mã số thuế: 2500263508-001

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Tập đoàn INOAC (CTy TNHH IONAC)

Mã số thuế: 2500264364-001

Địa chỉ: Lô 36 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- PT NIDEC NISSIN Indonesia( Thuộc Cty NIDEC NISSIN- Việt nam )

Mã số thuế: 2500264082-002

Địa chỉ: Lô 37 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Inoac International Co .,Ltd (CTy cao su INOUE)

Mã số thuế: 2500233743-002

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu PANASONIC FACTORY SOLUTIONS (KATOLEC)

Mã số thuế: 2500263508-002

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu - New Goldsun pty.LTD

Mã số thuế: 2500264357-002

Địa chỉ: Đình ấm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

All Well Industry Co.,Ltd (CTy cao su INOUE)

Mã số thuế: 2500233743-003

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu Katolec Philippines Corporation

Mã số thuế: 2500263508-003

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Yun Nan Green- Land

Mã số thuế: 2500264357-003

Địa chỉ: Đình ấm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Bridgestone IRC Manufacturing Co.,Ltd (Cao su INOUE)

Mã số thuế: 2500233743-004

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu KATOLEC (Thái lan) Company., LTD

Mã số thuế: 2500263508-004

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc