Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu-Công ty TNHH cáp điện HWASUNG( Thuộc Cty TNHH cáp điện SH-VINA)

Mã số thuế: Nhà thầu-Công ty TNHH cáp điện HWASUNG( Thuộc Cty TNHH cáp điện SH-VINA) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Khai quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- Utech Inter Engineering Co., LTD ( thuộc Cty TNHH Utech Việt Nam )

Mã số thuế: Nhà thầu- Utech Inter Engineering Co., LTD ( thuộc Cty TNHH Utech Việt Nam ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô N khu CN Bình Xuyên,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- Ichiang Machinery co.LTD ( Thuộc Cty HHCN Chính long Vĩnh Phúc )

Mã số thuế: Nhà thầu- Ichiang Machinery co.LTD ( Thuộc Cty HHCN Chính long Vĩnh Phúc ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu CN Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- Midori Creative Apparel co;LTD ( Thuộc Cty TNHH Midor Apparel Việt Nam )

Mã số thuế: Nhà thầu- Midori Creative Apparel co;LTD ( Thuộc Cty TNHH Midor Apparel Việt Nam ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô CN10, Khu Công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu; Accura consultants pte ltd ( ThuộcCtyCP ĐTKD và PT hạ tầng khu CN Phúc Hà )

Mã số thuế: Nhà thầu; Accura consultants pte ltd ( ThuộcCtyCP ĐTKD và PT hạ tầng khu CN Phúc Hà ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngõ 7 đường Trần Quốc Toản,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu: Think Co., LTD ( Thuộc Cty TNHH Think Việt Nam )

Mã số thuế: Nhà thầu: Think Co., LTD ( Thuộc Cty TNHH Think Việt Nam ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu CN Bình Xuyên,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- Công ty XD và công nghiệp Heung Woo( Thuộc Cty TNHH Heung Woo Vi Na)

Mã số thuế: Nhà thầu- Công ty XD và công nghiệp Heung Woo( Thuộc Cty TNHH Heung Woo Vi Na) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô S10 đường Nguyễn Tất Thành,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu PT DHARMA ELECTRINDO MANUFACTRURING( Thuộc Cty TNHH Minda Việt Nam )

Mã số thuế: Nhà thầu PT DHARMA ELECTRINDO MANUFACTRURING( Thuộc Cty TNHH Minda Việt Nam ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu CN Bình xuyên,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- AREP VILLE-Ông Daniel Ciaris ( Thuộc Cty cổ phần BĐS Vinalines Vĩnh phúc )

Mã số thuế: Nhà thầu- AREP VILLE-Ông Daniel Ciaris ( Thuộc Cty cổ phần BĐS Vinalines Vĩnh phúc ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đạo đức,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

HAZAMA CORPORATION (Cty phanh NISSIN)

Mã số thuế: HAZAMA  CORPORATION (Cty phanh NISSIN) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quất lưu,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

ASIA E- COTS PTE Ltd (CTy điện tử ASTI)

Mã số thuế: ASIA E- COTS PTE Ltd (CTy điện tử ASTI) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 11 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- TOYOTA BOSHOKU ASIA CO.,LTD (TOYOTA BOSHOKU)

Mã số thuế: Nhà thầu- TOYOTA BOSHOKU ASIA CO.,LTD (TOYOTA BOSHOKU) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phúc thắng,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH NIDEC NISSIN JAPAN (Nidec Nissin)

Mã số thuế: Công ty TNHH NIDEC NISSIN JAPAN (Nidec Nissin) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 37 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- Sae Han Ascon Co.,LTD ( thuộc Cty TNHH Sae Han Ascon Vina )

Mã số thuế: Nhà thầu- Sae Han Ascon Co.,LTD ( thuộc Cty TNHH Sae Han Ascon Vina ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- Tae Won Industrial ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: Nhà thầu- Tae Won Industrial ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- CS Plant Corporation ( thuộc Cty TNH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: Nhà thầu- CS Plant Corporation ( thuộc Cty TNH Sae han Ascon Vina ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

-Nhà thầu-Công ty TNHH thiết kế Thái Bình Dương

Mã số thuế: -Nhà thầu-Công ty TNHH thiết kế Thái Bình Dương - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đình ấm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Inoue Rubber Co.,Ltd (CTy cao su INOUE)

Mã số thuế: Inoue Rubber Co.,Ltd (CTy cao su INOUE) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- MARUMITSU CO., LTD

Mã số thuế: Nhà thầu- MARUMITSU CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 35 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu HAZAMA CORPORATION ( Cty KATOLEC)

Mã số thuế: Nhà thầu HAZAMA   CORPORATION ( Cty KATOLEC) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tập đoàn INOAC (CTy TNHH IONAC)

Mã số thuế: Tập đoàn INOAC (CTy TNHH IONAC) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 36 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- PT NIDEC NISSIN Indonesia( Thuộc Cty NIDEC NISSIN- Việt nam )

Mã số thuế: Nhà thầu- PT NIDEC NISSIN  Indonesia( Thuộc Cty NIDEC NISSIN-  Việt nam ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 37 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Inoac International Co .,Ltd (CTy cao su INOUE)

Mã số thuế: Inoac International Co .,Ltd (CTy cao su INOUE) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu PANASONIC FACTORY SOLUTIONS (KATOLEC)

Mã số thuế: Nhà thầu PANASONIC FACTORY SOLUTIONS (KATOLEC) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu - New Goldsun pty.LTD

Mã số thuế: Nhà thầu - New Goldsun pty.LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đình ấm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

All Well Industry Co.,Ltd (CTy cao su INOUE)

Mã số thuế: All Well Industry Co.,Ltd (CTy cao su INOUE) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu Katolec Philippines Corporation

Mã số thuế: Nhà thầu Katolec Philippines Corporation - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu- Yun Nan Green- Land

Mã số thuế: Nhà thầu- Yun Nan Green- Land - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đình ấm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Bridgestone IRC Manufacturing Co.,Ltd (Cao su INOUE)

Mã số thuế: Bridgestone IRC Manufacturing Co.,Ltd (Cao su INOUE) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà thầu KATOLEC (Thái lan) Company., LTD

Mã số thuế: Nhà thầu KATOLEC (Thái lan) Company., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Vĩnh Phúc