Các doanh nghiệp tại Tỉnh Vĩnh Phúc
VP

Nhà thầu-Công ty TNHH cáp điện HWASUNG( Thuộc Cty TNHH cáp điện SH-VINA)

Mã số thuế: 2500297641-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Khai quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Utech Inter Engineering Co., LTD ( thuộc Cty TNHH Utech Việt Nam )

Mã số thuế: 2500475502-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô N khu CN Bình Xuyên,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Ichiang Machinery co.LTD ( Thuộc Cty HHCN Chính long Vĩnh Phúc )

Mã số thuế: 2500428090-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu CN Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Midori Creative Apparel co;LTD ( Thuộc Cty TNHH Midor Apparel Việt Nam )

Mã số thuế: 2500401116-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô CN10, Khu Công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu; Accura consultants pte ltd ( ThuộcCtyCP ĐTKD và PT hạ tầng khu CN Phúc Hà )

Mã số thuế: 2500396628-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Ngõ 7 đường Trần Quốc Toản,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu: Think Co., LTD ( Thuộc Cty TNHH Think Việt Nam )

Mã số thuế: 2500390344-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu CN Bình Xuyên,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Công ty XD và công nghiệp Heung Woo( Thuộc Cty TNHH Heung Woo Vi Na)

Mã số thuế: 2500378717-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô S10 đường Nguyễn Tất Thành,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu PT DHARMA ELECTRINDO MANUFACTRURING( Thuộc Cty TNHH Minda Việt Nam )

Mã số thuế: 2500338873-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu CN Bình xuyên,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- AREP VILLE-Ông Daniel Ciaris ( Thuộc Cty cổ phần BĐS Vinalines Vĩnh phúc )

Mã số thuế: 2500296239-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Đạo đức,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

HAZAMA CORPORATION (Cty phanh NISSIN)

Mã số thuế: 2500263522-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quất lưu,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

ASIA E- COTS PTE Ltd (CTy điện tử ASTI)

Mã số thuế: 2500261010-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 11 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- TOYOTA BOSHOKU ASIA CO.,LTD (TOYOTA BOSHOKU)

Mã số thuế: 2500233380-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phường Phúc thắng,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Công ty TNHH NIDEC NISSIN JAPAN (Nidec Nissin)

Mã số thuế: 2500264082-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 37 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Sae Han Ascon Co.,LTD ( thuộc Cty TNHH Sae Han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Tae Won Industrial ( thuộc Cty TNHH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- CS Plant Corporation ( thuộc Cty TNH Sae han Ascon Vina )

Mã số thuế: 0105437333-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: khu công nghiệp Khai Quang,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

-Nhà thầu-Công ty TNHH thiết kế Thái Bình Dương

Mã số thuế: 2500264357-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đình ấm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Inoue Rubber Co.,Ltd (CTy cao su INOUE)

Mã số thuế: 2500233743-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- MARUMITSU CO., LTD

Mã số thuế: 2500260987-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 35 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu HAZAMA CORPORATION ( Cty KATOLEC)

Mã số thuế: 2500263508-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Tập đoàn INOAC (CTy TNHH IONAC)

Mã số thuế: 2500264364-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 36 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- PT NIDEC NISSIN Indonesia( Thuộc Cty NIDEC NISSIN- Việt nam )

Mã số thuế: 2500264082-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 37 khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Inoac International Co .,Ltd (CTy cao su INOUE)

Mã số thuế: 2500233743-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu PANASONIC FACTORY SOLUTIONS (KATOLEC)

Mã số thuế: 2500263508-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu - New Goldsun pty.LTD

Mã số thuế: 2500264357-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đình ấm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

All Well Industry Co.,Ltd (CTy cao su INOUE)

Mã số thuế: 2500233743-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu Katolec Philippines Corporation

Mã số thuế: 2500263508-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu- Yun Nan Green- Land

Mã số thuế: 2500264357-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đình ấm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Bridgestone IRC Manufacturing Co.,Ltd (Cao su INOUE)

Mã số thuế: 2500233743-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thanh Lâm,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc

VP

Nhà thầu KATOLEC (Thái lan) Company., LTD

Mã số thuế: 2500263508-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 41 B khu CN Quang minh,, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc