Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bình Xuyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TAM HẢO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TAM HẢO - Đại diện pháp luật: Huỳnh Yến Huê
Địa chỉ: Thôn Phổ, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT DƯƠNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Phạm Trường Giang
Địa chỉ: Khu cửa Đồng, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT ANH DŨNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT ANH DŨNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Huấn
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thượng, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ANH ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ANH ĐẠT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Hữu Bằng, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

MST NỘP THAY NTNN CỦA: CÔNG TY TNHH ELK DUMO VINA

Mã số thuế: MST NỘP THAY NTNN CỦA: CÔNG TY TNHH ELK DUMO VINA - Đại diện pháp luật: Lee Jin Woo
Địa chỉ: Lô CN 06, KCN Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN PHONG TH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN PHONG TH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thuận
Địa chỉ: TDP Chợ Cánh, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIÊN DŨNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIÊN DŨNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quên
Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẠI NGHĨA VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẠI NGHĨA VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Dương Lệ Thi
Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Mướp, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SY GLOBAL VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SY GLOBAL VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Vải, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP TPP VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY LẮP TPP VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Vải, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÔNG VIỆT HÀN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÔNG VIỆT HÀN - Đại diện pháp luật: Phùng Hữu Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Đại Phúc, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH GAS TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GAS TIẾN ĐẠT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Khánh
Địa chỉ: Tổ dân phố Bờ Đáy, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG VINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG VINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hoàng
Địa chỉ: Tổ dân phố Trong Ngoài, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XUÂN MAI VP

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XUÂN MAI VP - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Vải, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIMS

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIMS - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Vinh
Địa chỉ: Khu Phố II, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ATP

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH  HÓA CHẤT ATP - Đại diện pháp luật: Bùi Tiến Thành
Địa chỉ: Lô 2, KCN Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CHI NHÁNH VĨNH PHÚC - CÔNG TY TNHH DY FOOD

Mã số thuế: CHI NHÁNH VĨNH PHÚC - CÔNG TY TNHH DY FOOD - Đại diện pháp luật: Kim Kyongmin
Địa chỉ: Lô 2, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

MST NỘP THAY NTNN: CÔNG TY TNHH NEDEC VIỆT NAM

Mã số thuế: MST NỘP THAY NTNN: CÔNG TY TNHH NEDEC VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Hwang Se Joon
Địa chỉ: KCN Bình Xuyên 2, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN

Mã số thuế: VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hải
Địa chỉ: UBND huyện Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI ANH ĐạI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI ANH ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Dương Thị Tú
Địa chỉ: Khu phố I, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

HTX SảN XUấT PHáT TRIểN THàNH ĐạT

Mã số thuế: HTX SảN XUấT PHáT TRIểN THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Điền
Địa chỉ: Khu Đồng Thực Phẩm, Tổ dân phố Hồng Hồ, Thị trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH KINH DOANH VậN TảI Và THươNG MạI HIềN HòA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH VậN TảI Và THươNG MạI HIềN HòA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Thảo
Địa chỉ: Thôn Xây dựng, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

MST nộp thay NTNN của: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Dương

Mã số thuế: MST nộp thay NTNN của: Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Dương - Đại diện pháp luật: Hà Bích Hạnh
Địa chỉ: KCN Bá Thiện, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐIệN Tử 3E VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN Tử 3E VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Cheng, Weimin
Địa chỉ: Nhà xưởng CN02, 7 thuộc lô CN02, Khu công nghiệp Bình Xuyên I, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH S E&C VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH S E&C VINA - Đại diện pháp luật: Park Yongchul
Địa chỉ: Lô 2 Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU MBM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU MBM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng
Địa chỉ: Tổ dân phố Cửa Đồng, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐIệN Tử BOULDER (VIệT NAM)

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN Tử BOULDER (VIệT NAM) - Đại diện pháp luật: Wang Xiao Feng
Địa chỉ: Nhà xưởng CN06, 5, Lô CN06, Khu Công nghiệp Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

MST nộp thay NTNN của: Công ty TNHH KWANG SUNG VINA

Mã số thuế: MST nộp thay NTNN của: Công ty TNHH KWANG SUNG VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Địa chỉ: Lô CN 05, KCN Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Bê Tông Việt Nhật

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Bê Tông Việt Nhật - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Khánh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thái Trang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thái Trang - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thái
Địa chỉ: Thôn Vải, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc