Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Yên Lạc

CHI NHÁNH VĨNH PHÚC - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC HẢI YẾN ANH

Mã số thuế: CHI NHÁNH VĨNH PHÚC - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC HẢI YẾN ANH - Đại diện pháp luật: Phạm Hải Yến
Địa chỉ: Đội 1, Thôn Đống Cao, Xã Văn Tiến, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRƯỜNG HOA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRƯỜNG HOA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Sơn
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP BODY CARE

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP BODY CARE - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Bích
Địa chỉ: Khu Phố 4 Đông, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Nhật Chiêu 4, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG LỢI VP

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI  HƯNG LỢI VP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lợi
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Làng nghề Tề Lỗ, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SENTO VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SENTO VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Dũng
Địa chỉ: Khu 3 Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỤ ÍCH

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỤ ÍCH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Thụ ích, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Mận
Địa chỉ: Thôn Yên Nghiệp, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VĨNH LẠC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VĨNH LẠC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐẶNG KIM KHẢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐẶNG KIM KHẢI - Đại diện pháp luật: Đặng Kim Quốc Thọ
Địa chỉ: Khu Chợ Lầm, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SƠN UTU VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SƠN UTU VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Tú
Địa chỉ: Khu 1, Thôn Đông, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 268

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 268 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thập
Địa chỉ: Thôn Tam Kỳ 3, Xã Đại Tự, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT HẠT NHỰA NAM AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT HẠT NHỰA NAM AN - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Trung
Địa chỉ: Thôn Trung Nguyên, Xã Trung Nguyên, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI MDK VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MDK VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phùng Quốc Dũng
Địa chỉ: Thôn Nhật Chiêu 3, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT ĐứC PHú VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT ĐứC PHú VIệT - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thương
Địa chỉ: Xóm Mả Lọ, Thôn Yên Quán, Xã Bình Định, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT Và THươNG MạI MINH TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT Và THươNG MạI MINH TRườNG - Đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Trường
Địa chỉ: Khu 6 Đông, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH GIáO DụC Và TRUYềN THôNG SAO MAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC Và TRUYềN THôNG SAO MAI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Chi Chỉ, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN XâY DựNG HùNG DũNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN XâY DựNG HùNG DũNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Tiến
Địa chỉ: Khu 3 thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Trạm y tế xã Nguyệt Đức

Mã số thuế: Trạm y tế xã Nguyệt Đức - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hải
Địa chỉ: Thôn Lồ, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN NTP THịNH PHú

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NTP THịNH PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Ngọc
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Trung

Mã số thuế: Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Trung - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Trung, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Ngọc Dân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Ngọc Dân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dân
Địa chỉ: Khu 3 Tiên, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Ngọc Lĩnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Ngọc Lĩnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoan
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Tiến Phượng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Tiến Phượng - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Thọ
Địa chỉ: Thôn Ngọc Đường, Xã Hồng Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Kario Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kario Việt Nam - Đại diện pháp luật: Vũ Thị San
Địa chỉ: Thôn Vật Cách, Xã Đồng Cương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Đức Phú Vinh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Đức Phú Vinh - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Khanh
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Long Quỳnh Hương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Long Quỳnh Hương - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Kính Việt Dũng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Kính Việt Dũng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Xã Đồng Văn, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 355

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 355 - Đại diện pháp luật: Đỗ Duy Tràng
Địa chỉ: Thôn Nho Lâm, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu ô Tô Đức Huy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu ô Tô Đức Huy - Đại diện pháp luật: Kim Đình Hợi
Địa chỉ: Thôn Yên Lạc, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc