Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội)

Doanh nghiệp tư nhân Triệu Tuấn

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Triệu Tuấn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tâm
Địa chỉ: Thôn Yên ninh xã Thanh lâm,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty phát triển đô thị VINASHIN

Mã số thuế: Công ty phát triển đô thị VINASHIN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hùng
Địa chỉ: Khu chợ hoa, Xã Mê linh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

HTX Vận tải Hoàng Kim

Mã số thuế: HTX Vận tải Hoàng Kim - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huấn
Địa chỉ: Khu 6 Xã Hoàng kim,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Xí nghiệp chế biến thực phẩm Quang Minh

Mã số thuế: Xí nghiệp chế biến thực phẩm Quang Minh - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dậu
Địa chỉ: Thanh tước, Thanh lâm,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà máy giầy Phúc yên

Mã số thuế: Nhà máy giầy Phúc yên - Đại diện pháp luật: Đàm sỹ Tuý
Địa chỉ: Đường Trần phú, Thị trấn Phúc yên,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Xí Nghiệp Kinh Doanh Sản xuất Mút xốp và Vật liệu XD Mê linh

Mã số thuế: Xí Nghiệp Kinh Doanh Sản xuất Mút xốp và Vật liệu XD Mê linh - Đại diện pháp luật: Lê Đức Trình
Địa chỉ: Xã Đại Thịnh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Xí nghiệp xây dựng Quyết thắng

Mã số thuế: Xí nghiệp xây dựng Quyết thắng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiến Tuấn
Địa chỉ: Khu 3, Thôn 1, Thạch đà, Phúc yên,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH đầu tư và phát triển 27-7

Mã số thuế: Công ty TNHH đầu tư và phát triển 27-7 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Nại châu xã Chu phan,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Cty cổ phần thương mại xây dựng Thành Đạt

Mã số thuế: Cty cổ phần thương mại xây dựng Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Tạ Trọng Quý
Địa chỉ: Đường 23B Thanh lâm,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

CTy cổ phần thương mại Vĩnh Giang

Mã số thuế: CTy cổ phần thương mại Vĩnh Giang - Đại diện pháp luật: Trương Vĩnh Giang
Địa chỉ: Thôn Gia Tân xã Quang Minh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần cơ điện Quang Minh

Mã số thuế: Công ty cổ phần cơ điện Quang Minh - Đại diện pháp luật: Kiều quang Bộ
Địa chỉ: Km số 9 Bắc thăng long nội bài, Thôn Gia trung xã Quang minh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Cty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển du lịch Đình Quý

Mã số thuế: Cty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển du lịch Đình Quý - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Xã Thanh lâm,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Cty cổ phần thương mại Bạch Dương

Mã số thuế: Cty cổ phần thương mại Bạch Dương - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Kèn
Địa chỉ: Phố Yên xã Tiền phong,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Cty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Kim

Mã số thuế: Cty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Kim - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chín
Địa chỉ: Thôn Gia tân, Xã Quang minh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Tuấn Kiệt

Mã số thuế: Công ty TNHH Tuấn Kiệt - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Linh
Địa chỉ: Khu Ba đê xã Tiến thịnh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Cty cổ phần phát triển trang trại và xây dựng Phong Hà

Mã số thuế: Cty cổ phần phát triển trang trại và xây dựng Phong Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Do Nhân Hạ, Tiền phòng,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp tư nhân Cường Hà

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Cường Hà - Đại diện pháp luật: Trương Trọng Tăng
Địa chỉ: thôn gia trung xã quang minh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH XD&SX Hà Quang Dũng

Mã số thuế: Công ty TNHH XD&SX Hà Quang Dũng - Đại diện pháp luật: hà kim thạch
Địa chỉ: 30 phố văn miếu,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH xây dựng & thương mại Thanh Hoà

Mã số thuế: Công ty TNHH xây dựng & thương mại Thanh Hoà - Đại diện pháp luật: phạm thị lộc
Địa chỉ: 13 tổ 17 khu C trần phú,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp tư nhân Bình Long

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Bình Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Lợi
Địa chỉ: thôn 1 xã Thạch đà,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Quyển Dung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quyển Dung - Đại diện pháp luật: hoàng văn quyển
Địa chỉ: thôn yên nhân xã Tiền phong,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Hoa Linh

Mã số thuế: Công ty TNHH Hoa Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đào
Địa chỉ: Đường 23 Thanh tước, Thanh lâm,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH thương mại dịch vụ dầu khí Quang Minh

Mã số thuế: Công ty TNHH thương mại dịch vụ dầu khí Quang Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Quang minh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Hoàng Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Linh - Đại diện pháp luật: nguyễn thị kim chung
Địa chỉ: 273 đường Hùng vương, Phúc yên,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Huấn Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Huấn Hưng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huấn
Địa chỉ: 99 Trưng trắc Phúc yên, Mê linh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương mại Quang Hùng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương mại Quang Hùng - Đại diện pháp luật: Phạm Hùng
Địa chỉ: 201 Văn Miếu Phúc yên,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp tư nhân Vạn Long

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Vạn Long - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Đoàn
Địa chỉ: Phố đầu đê xã Tiến thịnh, Mê linh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ sở Tuấn Tài

Mã số thuế: Cơ sở Tuấn Tài - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tính
Địa chỉ: Khu D, Phúc yên,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà nghỉ công ty than nội địa

Mã số thuế: Nhà nghỉ công ty than nội địa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Phúc
Địa chỉ: Hồ Đại lải, Xã ngọc thanh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc

Xí nghiệp dịch vụ cơ điện nông nghiệp Mê linh

Mã số thuế: Xí nghiệp dịch vụ cơ điện nông nghiệp  Mê linh - Đại diện pháp luật: Đinh văn Chi
Địa chỉ: Khu Thường lệ, xã Đại thịnh,, Huyện Mê Linh (Chuyển Hà Nội), Tỉnh Vĩnh Phúc