Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Tường

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DIỆP MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DIỆP MINH - Đại diện pháp luật: Đô Kiên Cường
Địa chỉ: Khu 6, Xã Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI HUY HẢI - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI HUY HẢI - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Dương Chí Dũng
Địa chỉ: THôn Nhật Tân, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI PHÚC LINH

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI PHÚC LINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Thôn Yên Cát, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN LÝ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN LÝ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Địa chỉ: Khu 10, Xã Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TONG TA VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TONG TA VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hằng
Địa chỉ: Băng 3, Cụm Kinh tế, Xã hội Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN BLN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN BLN - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thao
Địa chỉ: Khu 04, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN KHÁNH THÀNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sang
Địa chỉ: Thôn Phương Viên, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lan Anh
Địa chỉ: Cụm Kinh tế, Xã hội, Thôn Bắc Cường, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỰ KIỆN AN TOÀN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỰ KIỆN AN TOÀN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Phố Cầu Hương, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SY VINA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SY VINA - Đại diện pháp luật: Lee Sang Young
Địa chỉ: Khu Đồi Me, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ XÂY DỰNG VĨNH XUÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ XÂY DỰNG VĨNH XUÂN - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thúy Hoàn
Địa chỉ: Đồi Me, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VỮNG

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VỮNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐOÀN LỢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐOÀN LỢI - Đại diện pháp luật: Trần Đình Đoàn
Địa chỉ: Khu 2, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP TIẾN GMPT

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP TIẾN GMPT - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trường
Địa chỉ: Khu 1, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NAM THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NAM THÀNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Toàn
Địa chỉ: Đội 1, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH AN THUẬN PHÁT VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH AN THUẬN PHÁT VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Phan Văn Nghệ
Địa chỉ: Thôn Phương Viên, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TAXI HOÀNG MAI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TAXI HOÀNG MAI - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thục
Địa chỉ: Thôn Phù Yên, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỌNG GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỌNG GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM - DV THIỆN NHÂN VĨNH PHÚC

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM - DV THIỆN NHÂN VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thêu
Địa chỉ: Đội 2, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CASA

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CASA - Đại diện pháp luật: Phí Mạnh Tiệp
Địa chỉ: Thôn Nam, Xã Lũng Hoà, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ANH TÙNG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ANH TÙNG VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiệp
Địa chỉ: Thôn Yên Nhiên, Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT TÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT TÂN - Đại diện pháp luật: Đào Thị Quỳnh Nga
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG ĐỨC ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG ĐỨC ĐẠT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN - CƠ DUY LINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN - CƠ DUY LINH - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nguyên
Địa chỉ: Đội 11, Xã Vân Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH NÔNG SẢN MIỀN BẮC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH NÔNG SẢN MIỀN BẮC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Đội 8, Thôn Bắc Cường, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Tư Duy
Địa chỉ: Tổ dân phố Yên Cát, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV KIM SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV KIM SƠN - Đại diện pháp luật: Phan Tiến Dũng
Địa chỉ: Đội 1, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI GIA KHÁNH

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI GIA KHÁNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Thôn An Lão Xuôi, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHOA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHOA - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Quyết
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Đông Cả, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc