Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Tường

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI THUẬN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐẠI THUẬN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Mai
Địa chỉ: Thôn Bắc Cường, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Mã số thuế: PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VĨNH TƯỜNG - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hồng Khuyến
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VIỆT VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VIỆT VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Phú Thứ, Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC BẢO TÍN HẠNH HÀ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC BẢO TÍN HẠNH HÀ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: TDP Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐỘ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐỘ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Mâu
Địa chỉ: Thôn Thủ Độ, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

MST NỘP THAY NTNN CỦA: CÔNG TY TNHH BALI VINA

Mã số thuế: MST NỘP THAY NTNN CỦA: CÔNG TY TNHH BALI VINA - Đại diện pháp luật: Lee Sang Young
Địa chỉ: Khu Đồi Me, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯỢNG TUẤN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯỢNG TUẤN - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Tuấn
Địa chỉ: Đội 7, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN THÀNH - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Tân Tiến, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRẦN ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRẦN ANH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Gấm
Địa chỉ: Khu 6, Thôn Cẩm Triền, Xã Kim Xá, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH B&B

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH B&B - Đại diện pháp luật: Chu Văn Bét
Địa chỉ: Khu 1, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGHĨA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGHĨA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trương Nghĩa
Địa chỉ: Khu 9, Xã Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THẾ ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THẾ ANH - Đại diện pháp luật: Bùi Đăng Chịch
Địa chỉ: Thôn Bàn Mạch, Xã Phú Thịnh, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Công
Địa chỉ: Khu 1, Xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU C&M

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU C&M - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Minh
Địa chỉ: Phố Tân Hoa, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ TUẤN DUNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ TUẤN DUNG - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bàn Mạnh, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ZELUS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ZELUS - Đại diện pháp luật: Phan Bá Tuấn
Địa chỉ: Khu 5, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VươNG HướNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU VươNG HướNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vương
Địa chỉ: Phố Tân Thịnh, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU PHú THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU PHú THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Thịnh
Địa chỉ: Thôn Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MTV KIềU GIA PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV KIềU GIA PHONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều
Địa chỉ: Thôn Thủ Độ, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU KHổNG THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU KHổNG THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Khu Đồng Đình, Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH AN PHáT VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AN PHáT VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Khu phố mới Tân Thịnh, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG ACERA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG ACERA - Đại diện pháp luật: Trần Văn Châm
Địa chỉ: Thôn Yên Trù, Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ K&T

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ K&T - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tùng
Địa chỉ: Khu 02, Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐứC HUY VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐứC HUY VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Đặng Việt Hưng
Địa chỉ: Khu 6, Xã Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và TổNG HợP THươNG MạI MạNH QUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và TổNG HợP THươNG MạI MạNH QUâN - Đại diện pháp luật: Lê Huy Quân
Địa chỉ: Thôn Đại Thịnh, Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XâY DựNG NHấT ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XâY DựNG NHấT ANH - Đại diện pháp luật: Phan Thị Vân Anh
Địa chỉ: Khu 1, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Phú Hòa

Mã số thuế: Công ty TNHH Phú Hòa - Đại diện pháp luật: Đào Đặng Thu Hường
Địa chỉ: Xóm Mới, khu 2, thôn Văn Trưng, Xã Tứ Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại An Đại Lâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại An Đại Lâm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngọc Khánh Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngọc Khánh Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Khu 02, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hồng Phương

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hồng Phương - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thêm
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc