Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tam Dương

CÔNG TY TNHH THỊNH SÁU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THỊNH SÁU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sáu
Địa chỉ: Thôn Đông Trung, Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DVB

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DVB - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nam
Địa chỉ: Thôn Điền Lương, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỜI ĐẠI

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỜI ĐẠI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiến
Địa chỉ: Thôn Vân Tập, Xã Vân Hội, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TAM DƯƠGN

Mã số thuế: BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TAM DƯƠGN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Me, TT Hợp Hòa, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH HƯNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH HƯNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Xóm Bắc 1, Xã Hoàng Đan, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ THÀNH - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Anh
Địa chỉ: Khu 04, Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - XÂY DỰNG TÂM PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - XÂY DỰNG TÂM PHÚC - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hài
Địa chỉ: TDP Vinh Phú, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ AN BÌNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ AN BÌNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Khu 08, Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

MST NỘP THAY NTNN CỦA: CÔNG TY TNHH THẾ HỆ MỚI VĨNH PHÚC

Mã số thuế: MST NỘP THAY NTNN CỦA: CÔNG TY TNHH THẾ HỆ MỚI VĨNH PHÚC - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH THươNG MạI KIM ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH THươNG MạI KIM ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Bầu, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN HợP THịNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN HợP THịNH VĩNH PHúC - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Quân
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI GạCH CôNG NGHệ MớI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI GạCH CôNG NGHệ MớI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lương
Địa chỉ: Khu Gò Chùa, Xã Thanh Vân, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư MSP VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư MSP VINA - Đại diện pháp luật: Ngô Tiến Thành
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Duy Phiên, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THIếT Bị CốT PHA XâY DựNG HưNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị CốT PHA XâY DựNG HưNG THịNH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Vân Tập, Xã Vân Hội, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Xây Dựng, Môi Trường Và Năng Lượng Xanh Thành Công

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng, Môi Trường Và Năng Lượng Xanh Thành Công - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thụ
Địa chỉ: Xóm Lau, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH May Ngân Ngọc Huyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH May Ngân Ngọc Huyền - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Cẩm Trạch, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Amh Vina

Mã số thuế: Công Ty TNHH Amh Vina - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Hủng 1, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Tiến Thắng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Tiến Thắng - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tiến
Địa chỉ: Khu Vinh Phú, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăn Nuôi Bình Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăn Nuôi Bình Minh - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Cẩm Trạch, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại D&D

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại D&D - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đào
Địa chỉ: Khu 3, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Tùng Dương Vĩnh Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tùng Dương Vĩnh Phúc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Vận Tải Việt Lê

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Vận Tải Việt Lê - Đại diện pháp luật: Lê Thành Công
Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Vĩnh Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Vĩnh Phú - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Bích Vân
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khoáng Sản ánh Dương

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Khoáng Sản ánh Dương - Đại diện pháp luật: Chu Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Hoàng Đan, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dh Nguyễn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dh Nguyễn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Du
Địa chỉ: TDP Đông Cao, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Vận Tải Lâm Hùng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Vận Tải Lâm Hùng - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Xóm Bắc, Xã Hoàng Đan, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Phụ Tùng Hải âu - Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phụ Tùng Hải âu - Chi Nhánh Vĩnh Phúc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cụm kinh tế, xã hội, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Phạm

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Phạm - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Me, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Hưng Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Hưng Phúc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hậu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hậu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Giữa, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc