Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP TIếN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn 19 tháng 5, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI THANH HàO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI THANH HàO - Đại diện pháp luật: Phạm Như Thanh
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG VIệT PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG VIệT PHướC - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thiệu
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Tổ 3, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HằNG HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HằNG HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Minh Hằng
Địa chỉ: Tân Hiệp 2,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT GIA HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT GIA HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Nhã
Địa chỉ: Khu 9, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THANH SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THANH SơN - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: Quốc lộ 14, ấp 4, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT TRUNG TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT TRUNG TRườNG - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Trung
Địa chỉ: Số 315, Đường Lê Quý Đôn, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG THàNH PHáT ĐồNG NAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG THàNH PHáT ĐồNG NAI - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Thanh
Địa chỉ: Tổ 4, ấp 8, Xã An Khương, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH DVCS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DVCS - Đại diện pháp luật: Han Hua
Địa chỉ: Lô B6, 3, KCN Minh Hưng, Hàn Quốc, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI MINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI MINH THUậN - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thưởng
Địa chỉ: Tổ 7, ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào
Địa chỉ: Số 49, Đường Minh Hưng Đồng Nơ, ấp 6, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI BIểN NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI BIểN NGọC - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải
Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRí PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRí PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Lê Quốc Dương
Địa chỉ: 57 ấp 9, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG HưNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hưng
Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ SảN XUấT THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ SảN XUấT THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Tân lực,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHI ĐồNG SàI GòN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHI ĐồNG SàI GòN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sáng
Địa chỉ: Số, 14, 15, Phạm Ngọc Thảo, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH SảN XUấT GạCH BảO TOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT GạCH BảO TOàN - Đại diện pháp luật: Bạch Quang Bảo Toàn
Địa chỉ: Số 1783, Quốc lộ 14, ấp 3, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGọC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGọC PHáT - Đại diện pháp luật: Võ Thị Yến Nhi
Địa chỉ: 71 Đường 2 tháng 4, Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Hợp tác xã Nam Tiến

Mã số thuế: Hợp tác xã Nam Tiến - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trân
Địa chỉ: Đường số 2, tổ 5, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH CHăN NUôI TấN TàI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHăN NUôI TấN TàI PHáT - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Tam Nguyên, Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH CHăN NUôI VạN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHăN NUôI VạN THịNH - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Vườn Bưởi, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH 49 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 49 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Trần Đình Huy
Địa chỉ: 726, Quốc lộ 14, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUốC CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUốC CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quốc
Địa chỉ: ấp 8, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT Tư NôNG NGHIệP Và THU MUA NôNG SảN Hà - TúA

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT Tư NôNG NGHIệP Và THU MUA NôNG SảN Hà - TúA - Đại diện pháp luật: Lê Văn Túa
Địa chỉ: Thôn Đăk Côn, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI DịCH Vụ MôI TRườNG XANH VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI DịCH Vụ MôI TRườNG XANH VIệT - Đại diện pháp luật: Ngọ Văn Nguyên
Địa chỉ: 109 ấp Tân Hội, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TUấN HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TUấN HOàNG - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thông
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Tân Liên, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG ĐạT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Anh Thơ
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN NHà TRọ PHươNG NAM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NHà TRọ PHươNG NAM - Đại diện pháp luật: Võ Thị Bình
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI MINH TâM

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI MINH TâM - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Khiết
Địa chỉ: 19/01, Tổ 6A, Khu phố Xuân Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MôI TRườNG BếN THàNH TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MôI TRườNG BếN THàNH TạI BìNH PHướC - Đại diện pháp luật: Dương Duy Minh
Địa chỉ: 131, Quốc lộ 14, Phường Tân Thiện, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước