Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị xã Phước Long

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG NHIỆM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG NHIỆM - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Nhiệm
Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀNG ÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀNG ÂN - Đại diện pháp luật: Võ Quốc Mạnh
Địa chỉ: Khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÙY NGHĨA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÙY NGHĨA - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nghĩa
Địa chỉ: Số 135, Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐĂNG TÂM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐĂNG TÂM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tâm
Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HOÀNG PHI LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HOÀNG PHI LONG - Đại diện pháp luật: Nghiêm Thị Hiên
Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố 7, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIẾN VIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIẾN VIỆT - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Linh
Địa chỉ: 141B, khu phố 2, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TP MINH DUY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TP MINH DUY - Đại diện pháp luật: Trần Văn Duy
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TÂM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TÂM - Đại diện pháp luật: Trần Đức Phương
Địa chỉ: Khu 1, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU TUẤN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU TUẤN - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tuấn
Địa chỉ: Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ KIM NGỌC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ KIM NGỌC - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chinh
Địa chỉ: 54 Đường Nguyễn Huệ, tổ 3, Khu phố 3, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH AN - Đại diện pháp luật: Phùng Trung Kỳ
Địa chỉ: Đường ĐT.741, Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI HOÀNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI HOÀNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Toàn
Địa chỉ: Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MƯỜI TÂM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MƯỜI TÂM - Đại diện pháp luật: Lương Văn Thắng
Địa chỉ: Số 244, tổ 2, khu phố 3, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦY CƠ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦY CƠ - Đại diện pháp luật: Trương Văn Cơ
Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI NHO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI NHO - Đại diện pháp luật: Trương Thị Mai
Địa chỉ: Đường ĐakSon, tổ 5, khu 4, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRẦN THÁI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRẦN THÁI - Đại diện pháp luật: Trần Đình Triển
Địa chỉ: Khu 6, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH GIA KHANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH GIA KHANG - Đại diện pháp luật: Châu Văn Cường
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHI LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHI LONG - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Ngân
Địa chỉ: Đường Phê Rô Tuần, khu phố Long Điền 1, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LONG - Đại diện pháp luật: Trương Như Hoàng Long
Địa chỉ: Tổ 4, Khu 5, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GIA HÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GIA HÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hóa
Địa chỉ: Khu phố 8, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT PHƯƠNG ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Cúc
Địa chỉ: Khu phố 8, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÚ AN KHANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÚ AN KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưởng
Địa chỉ: Khu Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ÁNH PHỤNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ÁNH PHỤNG - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Lan
Địa chỉ: Tổ 2, khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHƯƠNG ANH - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Trang
Địa chỉ: Khu phố Sơn Long, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH KIỀU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH KIỀU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thanh
Địa chỉ: ĐT. 741, Khu phố 3, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO HẢI ĐĂNG - Đại diện pháp luật: Lê Hải Lâm
Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Khu phố 2, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐIỀU PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐIỀU PHƯƠNG NAM - Đại diện pháp luật: Mai Thanh Nam
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG TÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG TÂN - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Khang
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn An Lương, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO TUYẾT NHI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO TUYẾT NHI - Đại diện pháp luật: Lê Minh Bảo
Địa chỉ: Đội 3, Thôn Phước Lộc, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG A

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG A - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Anh
Địa chỉ: Số nhà 325, Đường ĐT.759, Khu phố 7, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước