Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị xã Phước Long

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAXI PHƯỚC BÌNH

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAXI PHƯỚC BÌNH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân
Địa chỉ: Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG PHƯỚC THÀNH - Đại diện pháp luật: Văn Đình Nhơn
Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Khu phố 1, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHƯỚC BÌNH

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHƯỚC BÌNH - Đại diện pháp luật: Đoàn Thế Anh
Địa chỉ: Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH VY BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH VY BÌNH PHƯỚC - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Đường ĐT.759, Tổ 1, Khu 8, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT DUY AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT DUY AN - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Duy
Địa chỉ: Số 108, Khu Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH NAM HOA TRÀ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NAM HOA TRÀ - Đại diện pháp luật: Phúc Hoàng Nam
Địa chỉ: Tổ 10, Khu 6, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI PHượNG PHI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI PHượNG PHI - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phi
Địa chỉ: Số nhà 88, Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DANH VY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DANH VY - Đại diện pháp luật: Phan Thị Vy
Địa chỉ: Số 117B, đường 6/1, Khu phố 2, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT GIA HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT GIA HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Nhã
Địa chỉ: Khu 9, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

MST Xử Lý Chứng Từ Thiếu Thông Tin

Mã số thuế: MST Xử Lý  Chứng Từ Thiếu Thông Tin - Đại diện pháp luật: MST xử lý chứng từ thiếu thông
Địa chỉ: Số 26, Đinh Tiên Hoàng, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUâN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUâN ĐạT - Đại diện pháp luật: Vũ Văn ảnh
Địa chỉ: Tổ 5, Khu 3, Đường Bà Triệu, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH ĐầU Tư - XUấT NHậP KHẩU - DịCH Vụ - DU LịCH HồNG Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư - XUấT NHậP KHẩU - DịCH Vụ - DU LịCH HồNG Hà - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Lý
Địa chỉ: 64 Đinh Tiên Hoàng, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HâN ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HâN ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trường
Địa chỉ: Thôn Phước Thiện, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG KHôNG GIAN XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG KHôNG GIAN XANH - Đại diện pháp luật: Lê Quang Dương
Địa chỉ: Số 27, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Phương Huyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Phương Huyền - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huyền
Địa chỉ: Tổ 3, Khu 1, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Như Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Như Minh - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Cảnh
Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Kiều Loan

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Kiều Loan - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hưng
Địa chỉ: Số nhà 238, Khu Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phước Lộc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phước Lộc - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Phong
Địa chỉ: Đường Lê Văn Duyệt, Tổ 1, Khu phố 4, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Trường Mầm Non Thác Mơ

Mã số thuế: Trường Mầm Non Thác Mơ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Khu 2, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Taxi Phước Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Taxi Phước Bình - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân
Địa chỉ: Số 70, Khu phố 3, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ngô Quang Huy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Ngô Quang Huy - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Huy
Địa chỉ: 509 Lê Lợi, Khu phố 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Nông Sản Bảo Khang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Nông Sản Bảo Khang - Đại diện pháp luật: Phan Khắc Sơn
Địa chỉ: 94, Tổ 2, Khu phố 8, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Khải Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Khải Minh - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thắm
Địa chỉ: Số 87, Đường Hồ Long Thủy, Khu phố 3, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nguyên Khang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nguyên Khang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 35, khu phố 1, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Mậu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Mậu - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải
Địa chỉ: Số 40, Đường Trần Hưng Đạo, Khu 3, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Phát Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Phát Thịnh - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Điệt
Địa chỉ: Thôn Phước Lộc, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Hoàng Gia

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Hoàng Gia - Đại diện pháp luật: Nguyễn Màu
Địa chỉ: Số 21 , Thôn Phước Yên, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh 02 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Hoàng Gia

Mã số thuế: Chi Nhánh 02 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Hoàng Gia - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Cường
Địa chỉ: Số 122 , Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Hân Tuấn Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Hân Tuấn Phát - Đại diện pháp luật: Đàm Thái Sơn
Địa chỉ: Đường ĐT.741, Khu phố 3, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thiên Bảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thiên Bảo - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tiến
Địa chỉ: Số 54, Khu phố 1, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước