Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Lộc Ninh

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VẠN PHÚC ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VẠN PHÚC ĐẠT - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp 9, Xã Lộc Điền, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GẠCH TUYNEN BÌNH MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GẠCH TUYNEN BÌNH MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Đồng Tâm, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA KHANG LỘC HƯNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA KHANG LỘC HƯNG - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tú
Địa chỉ: ấp 1, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐỒNG VÀNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐỒNG VÀNG - Đại diện pháp luật: Trần Minh Sang
Địa chỉ: Tổ 7, ấp 6, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÁT LỘC TẤN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÁT LỘC TẤN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Định
Địa chỉ: 50, tổ 3, ấp Lộc Thạnh Tây, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAN LẤP MẶT BẰNG TIẾN PHÚ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAN LẤP MẶT BẰNG TIẾN PHÚ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Miền
Địa chỉ: ấp Hiệp Tâm, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VẠN THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VẠN THÀNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: ấp Thạnh Biên, Xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TẤN TÀI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TẤN TÀI - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Bù Núi, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG HUY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: ấp 1, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HữU THIêN PHúC

Mã số thuế: CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HữU THIêN PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duy
Địa chỉ: ấp 6, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRí PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRí PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Lê Quốc Dương
Địa chỉ: 57 ấp 9, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH CHăN NUôI TấN TàI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHăN NUôI TấN TàI PHáT - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Tam Nguyên, Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH CHăN NUôI VạN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHăN NUôI VạN THịNH - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Vườn Bưởi, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Huyện Lộc Ninh

Mã số thuế: Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Huyện Lộc Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kp Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NôNG NGHIệP QUốC Tế VIệT Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư NôNG NGHIệP QUốC Tế VIệT Mỹ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu Xuân
Địa chỉ: Số 7, ấp Cần Lê, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI HàNH KHáCH NăM DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI HàNH KHáCH NăM DũNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Dũng
Địa chỉ: Số 8, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố Ninh Phước, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG NAM PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG NAM PHướC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Diệp
Địa chỉ: Tổ 15, Khu phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Gia Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Gia Phúc - Đại diện pháp luật: Phan Cảnh Duy Cường
Địa chỉ: Số 88 Lý Tự Trọng, khu phố Ninh Phú, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cb

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cb - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phước
Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Ninh Thạnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Nông Sản Thanh Trúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nông Sản Thanh Trúc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Địa chỉ: Số 599, Quốc lộ 13, Tổ 1, Khu phố Ninh Thành, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Minh Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Minh Hải - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Nam
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 5, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Phi Thuyền

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Phi Thuyền - Đại diện pháp luật: Mai Văn Chung
Địa chỉ: ấp 7, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Khánh Thịnh Chi Nhánh Lộc Ninh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Khánh Thịnh Chi Nhánh Lộc Ninh - Đại diện pháp luật: Võ Nam
Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Du, Khu phố Ninh Hòa, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Lợi Bp

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Lợi Bp - Đại diện pháp luật: Võ Hồng Vinh
Địa chỉ: ấp 5B, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Phú Kim

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Phú Kim - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: Đường 756, ấp Bồn Xăng, Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị Quốc Tế Hoa Lư

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị Quốc Tế Hoa Lư - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Tâm
Địa chỉ: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Hoa Lư, ấp 7, Xã Lộc Hòa, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Xây Dựng Tùng Hài

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Tùng Hài - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: ấp Bù Núi B, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Thành - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bé
Địa chỉ: ấp 4, Xã Lộc An, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Sang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Sang - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Cường
Địa chỉ: Số 42, Tổ 2, ấp 11B, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Tiến Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chăn Nuôi Tiến Phát - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Bù Núi B, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước