Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Đồng Phú

CHI NHÁNH II - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: CHI NHÁNH II - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG ĐẠI PHÁT - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Dũng
Địa chỉ: Đội 1, ấp 5, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CHI NHÁNH I - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: CHI NHÁNH I - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG ĐẠI PHÁT - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Dũng
Địa chỉ: Đội 2, ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH CẢNH

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH CẢNH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mỹ
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Đồng Tân, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP PHƯƠNG NAM - XƯỞNG SẢN XUẤT

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP PHƯƠNG NAM - XƯỞNG SẢN XUẤT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: ĐT741, ấp Thuận Hải, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM NGUYÊN

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM NGUYÊN - Đại diện pháp luật: Phan Đình Thức
Địa chỉ: Tổ 99, Khu phố bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH TPP BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TPP BÌNH PHƯỚC - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đệ
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NGUYÊN ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NGUYÊN ĐÔNG HẢI - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Số 188, Tổ 3, ấp Thuận Phú 2, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEKONG ĐỒNG PHÚ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEKONG ĐỒNG PHÚ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Duy
Địa chỉ: Số 20/391, Tổ 23, Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ATPP

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ATPP - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, Đường ĐT.741, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH TM SX TÚ VIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TM SX TÚ VIỆT - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tú
Địa chỉ: ấp 2, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH SẤY GHÉP GỖ TIẾN THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẤY GHÉP GỖ TIẾN THÀNH - Đại diện pháp luật: Phan Anh Luân
Địa chỉ: ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THỊNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng ẩm
Địa chỉ: ấp Phước Tân, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH AN PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH AN PHÁT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiền Hòa
Địa chỉ: Số 14, Tổ 21, Đường Trường Chinh, Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THANH VIÊN CHẾ BIẾN GỖ TÂN PHÚ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THANH VIÊN CHẾ BIẾN GỖ TÂN PHÚ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuyên
Địa chỉ: Tổ 50, Khu phố Bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRUNG NHựA PET ĐồNG TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRUNG NHựA PET ĐồNG TIếN - Đại diện pháp luật: Đoàn Đắc Trung
Địa chỉ: Số 62, ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN KIM TíN MDF

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KIM TíN MDF - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Thuật
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Công ty Cổ phần FSC Việt Nam

Mã số thuế: Công ty Cổ phần FSC Việt Nam - Đại diện pháp luật: Trịnh Hữu Đại
Địa chỉ: Lô C1, C14 đường số 1, KCN Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TUấN HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TUấN HOàNG - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thông
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Tân Liên, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU LâM TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU LâM TRườNG - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Tuận
Địa chỉ: Đội I, ấp 3, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn

Mã số thuế: Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Quảng
Địa chỉ: Lô F5, F10, KCN Bắc Đồng Phú, Khu phố Bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT HOàNG THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT HOàNG THANH - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Thành
Địa chỉ: ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HùNG KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HùNG KHáNH - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Quân
Địa chỉ: ấp 4, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT Và XUấT KHẩU TUấN ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT Và XUấT KHẩU TUấN ANH - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thành
Địa chỉ: Số 9, Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Đồng Tiến - Công Ty TNHH Xăng Dầu Bình Phước

Mã số thuế: Chi Nhánh Đồng Tiến - Công Ty TNHH Xăng Dầu Bình Phước - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh - ánh Sáng Lê Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên âm Thanh - ánh Sáng Lê Minh - Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Tổ 27, ấp 3, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Duy Kỳ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Duy Kỳ - Đại diện pháp luật: Đăng Duy Kỳ
Địa chỉ: ấp 5, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Trường Giang

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Trường Giang - Đại diện pháp luật: Cao Trường Giang
Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố Tân Liên, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Tiến

Mã số thuế: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Tiến - Đại diện pháp luật: Đặng Hùng Sơn
Địa chỉ: ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Tiến Minh Quang

Mã số thuế: Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Tiến Minh Quang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Lan
Địa chỉ: ấp Suối Đôi, Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Tomtom W

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tomtom W - Đại diện pháp luật: Cui, Zhe Yu
Địa chỉ: Lô D1, D2, KCN Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước