Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Hớn Quản

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC HẠNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC HẠNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Phố Lố, Xã An Phú, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN THảO YếN 2

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN THảO YếN 2 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Toản
Địa chỉ: Số 206, ấp Thanh Sơn, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG THàNH PHáT ĐồNG NAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG THàNH PHáT ĐồNG NAI - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Thanh
Địa chỉ: Tổ 4, ấp 8, Xã An Khương, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRạM XăNG DầU THU HươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRạM XăNG DầU THU HươNG - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thu
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ MáY CHế BIếN Gỗ PHúC AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ MáY CHế BIếN Gỗ PHúC AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: Số 82, ấp 1, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU PHướC AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU PHướC AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Duyên
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Xa Trạch 2, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU PHụC Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU PHụC Hà - Đại diện pháp luật: Võ Thị Phục Hà
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Sóc 23 nhỏ, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăn Nuôi Mạnh Tường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăn Nuôi Mạnh Tường - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Tường
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 2, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Safefarm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Safefarm - Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Sơn
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 4, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Trường Thuận Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Trường Thuận Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thuận
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 2, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Mỹ Trang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Mỹ Trang - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mỹ Trang
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 2, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tín Thành Danh

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Tín Thành Danh - Đại diện pháp luật: Bùi Long Tín
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 2, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tăng Thanh Tâm

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tăng Thanh Tâm - Đại diện pháp luật: Tăng Thanh Tâm
Địa chỉ: 168B Tổ 1 ấp ấn Lợi, Xã Tân Lợi, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Trường mầm non Thanh Sơn

Mã số thuế: Trường mầm non Thanh Sơn - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hải Yến
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Thanh Sơn, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tất Trọn Motor

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tất Trọn Motor - Đại diện pháp luật: Thạch Tất Trọn
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Trung Sơn, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Đình Thanh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Đình Thanh - Đại diện pháp luật: Hồ Đình Thanh
Địa chỉ: 77, Tổ 4, ấp Hưng Lập B, Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Minh Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Minh Phát - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Đạt
Địa chỉ: ấp 2, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hùng Dung

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hùng Dung - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 12, ấp 2, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Honda Hưng Phát - Công Ty TNHH Xe Máy Hưng Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Honda Hưng Phát - Công Ty TNHH Xe Máy Hưng Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Dũng
Địa chỉ: Tổ 10, ấp 2, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng San Lấp Mặt Bằng Long Vũ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng San Lấp Mặt Bằng Long Vũ - Đại diện pháp luật: Điền Hoàng Vũ
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 1, Xã An Khương, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Hiệp Phước Ptl

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Hiệp Phước Ptl - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Sơn
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Anh Khoa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Anh Khoa - Đại diện pháp luật: Đa�O ThiÊ Duyên
Địa chỉ: ấp Sóc Ruộng, Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Toàn Tâm

Mã số thuế: Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Toàn Tâm - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Tài
Địa chỉ: ấp Tằng Hách, Xã An Phú, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thuận Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thuận Hưng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phanh
Địa chỉ: ấp Xa Cô, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Lộc Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Lộc Phát - Đại diện pháp luật: Phan Quốc Tâm
Địa chỉ: ấp Bào Teng, Xã Tân Quan, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Trường tiểu học và Trung học cơ sở Bù Dinh

Mã số thuế: Trường tiểu học và Trung học cơ sở Bù Dinh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cư
Địa chỉ: ấp Bù Dinh, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nhâm Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nhâm Quý - Đại diện pháp luật: Lê Thụy Ngọc Dung
Địa chỉ: Tổ 6, ấp 4, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Ngọc Phụng 1

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Ngọc Phụng 1 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Phụng
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Địa Hạt, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thảo Hiền

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thảo Hiền - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hà
Địa chỉ: ấp Phố Lố, Xã An Phú, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Bưu Điện huyện Hớn Quản

Mã số thuế: Bưu Điện huyện Hớn Quản - Đại diện pháp luật: Khưu Nguyệt Thu
Địa chỉ: ấp 5, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước