Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bù Gia Mập

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÙ GIA MẬP

Mã số thuế: TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÙ GIA MẬP - Đại diện pháp luật: Ngô Liền
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CHI NHÁNH ĐĂK Ơ - CÔNG TY TNHH SƠN GIANG

Mã số thuế: CHI NHÁNH ĐĂK Ơ - CÔNG TY TNHH SƠN GIANG - Đại diện pháp luật: Bùi Thiện Quang
Địa chỉ: Thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIÊU THỊ NHÀ NÔNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIÊU THỊ NHÀ NÔNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đoàn Thanh An
Địa chỉ: Thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG THÀNH TIẾN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG THÀNH TIẾN - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Đông
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HẰNG LINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HẰNG LINH - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Hằng
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRƯỜNG DUNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRƯỜNG DUNG - Đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Trường
Địa chỉ: Thôn Đức Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ BẮC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ BẮC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Bắc
Địa chỉ: Thôn Cây Da, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HUY OANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HUY OANH - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hoàng Oanh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

PHÒNG Y TẾ HUYỆN BÙ GIA MẬP

Mã số thuế: PHÒNG Y TẾ HUYỆN BÙ GIA MẬP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quang
Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CHI NHÁNH 3 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU THÁC MƠ

Mã số thuế: CHI NHÁNH 3 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU THÁC MƠ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ: Thôn Bù Rên, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRẦN THIỆN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRẦN THIỆN - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thiện
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU BẢO LONG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU BẢO LONG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Tuyến
Địa chỉ: Đường ĐT.741, Thôn Cầu Sắt, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÝ PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÝ PHÁT - Đại diện pháp luật: Võ Tường Quân
Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thu Hương
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC KHÁNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC KHÁNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Khánh
Địa chỉ: Đường ĐT.741, Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ THỊNH - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thịnh
Địa chỉ: Số 23, Thôn Bình Lợi, Xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Trường Tiểu Học Hoàng Diệu

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Hoàng Diệu - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Phương Minh
Địa chỉ: Bù Gia Phúc 2, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP TIếN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn 19 tháng 5, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT Tư NôNG NGHIệP Và THU MUA NôNG SảN Hà - TúA

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT Tư NôNG NGHIệP Và THU MUA NôNG SảN Hà - TúA - Đại diện pháp luật: Lê Văn Túa
Địa chỉ: Thôn Đăk Côn, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG ĐạT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Anh Thơ
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Lợi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Lợi - Đại diện pháp luật: Võ Quang Lợi
Địa chỉ: Thôn Phước Sơn, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Loan Biên Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Loan Biên Phát - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Anh Nguyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Anh Nguyên - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh 01 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Hoàng Gia

Mã số thuế: Chi Nhánh 01 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Hoàng Gia - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Phượng
Địa chỉ: Số 43 , Thôn ĐaKu, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thuận Thảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thuận Thảo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vàng Bạc Ngọc Linh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vàng Bạc Ngọc Linh - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Linh
Địa chỉ: Chợ Phú Văn, Thôn 2, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi

Mã số thuế: Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi - Đại diện pháp luật: Trương Sáng
Địa chỉ: , Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Bửu
Địa chỉ: Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thiện ân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiện ân - Đại diện pháp luật: Lê Bông
Địa chỉ: Thôn Phước Quả, xã Phước Tín, Xã Phước Tân, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trang Miiu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trang Miiu - Đại diện pháp luật: Trương Hồng Trang
Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước