Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bù Gia Mập

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÝ PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÝ PHÁT - Đại diện pháp luật: Võ Tường Quân
Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thu Hương
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC KHÁNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC KHÁNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Khánh
Địa chỉ: Đường ĐT.741, Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ THỊNH - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thịnh
Địa chỉ: Số 23, Thôn Bình Lợi, Xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Trường Tiểu Học Hoàng Diệu

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Hoàng Diệu - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Phương Minh
Địa chỉ: Bù Gia Phúc 2, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP TIếN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn 19 tháng 5, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT Tư NôNG NGHIệP Và THU MUA NôNG SảN Hà - TúA

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT Tư NôNG NGHIệP Và THU MUA NôNG SảN Hà - TúA - Đại diện pháp luật: Lê Văn Túa
Địa chỉ: Thôn Đăk Côn, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG ĐạT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Anh Thơ
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Lợi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Lợi - Đại diện pháp luật: Võ Quang Lợi
Địa chỉ: Thôn Phước Sơn, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Loan Biên Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Loan Biên Phát - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Anh Nguyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Anh Nguyên - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh 01 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Hoàng Gia

Mã số thuế: Chi Nhánh 01 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Hoàng Gia - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Phượng
Địa chỉ: Số 43 , Thôn ĐaKu, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thuận Thảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thuận Thảo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vàng Bạc Ngọc Linh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vàng Bạc Ngọc Linh - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Linh
Địa chỉ: Chợ Phú Văn, Thôn 2, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi

Mã số thuế: Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi - Đại diện pháp luật: Trương Sáng
Địa chỉ: , Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Bửu
Địa chỉ: Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thiện ân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiện ân - Đại diện pháp luật: Lê Bông
Địa chỉ: Thôn Phước Quả, xã Phước Tín, Xã Phước Tân, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trang Miiu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trang Miiu - Đại diện pháp luật: Trương Hồng Trang
Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Bù Gia Mập

Mã số thuế: Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Bù Gia Mập - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đậu
Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Cường Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Cường Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Đội IA, Thôn 9, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Như Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Như Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Dung
Địa chỉ: Thôn Đăk Lim, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Bưu Điện Huyện Bù Gia Mập

Mã số thuế: Bưu Điện Huyện Bù Gia Mập - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Thu Thuế Địa Bàn xã Bình Thắng

Mã số thuế: Thu Thuế Địa Bàn xã  Bình Thắng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bình Thắng, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh 2- Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoa Học Kỹ Thuật Hiệp Phòng

Mã số thuế: Chi Nhánh 2- Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoa Học Kỹ Thuật Hiệp Phòng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Số 109 , thôn 3, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Chân Trời Việt

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Chân Trời Việt - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Điệp
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Bù Nho, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Nông Sản Đa Kao Tại Bình Phước

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Nông Sản Đa Kao Tại Bình Phước - Đại diện pháp luật: Đỗ Tất Thắng
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phước Tân, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đại Bạc Vàng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đại Bạc Vàng - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Khánh
Địa chỉ: Sân bay Bù Gia Mập, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tín Nghĩa Đức Tại Tỉnh Bình Phước

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tín Nghĩa Đức Tại Tỉnh Bình Phước - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thi
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi Cục Thuế Huyện Bù Gia Mập

Mã số thuế: Chi Cục Thuế Huyện Bù Gia Mập - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hớn
Địa chỉ: Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhân Nghĩa

Mã số thuế: Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhân Nghĩa - Đại diện pháp luật: Lê Thành Trung
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước