Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Bình Phước

MAWJEE KANJI & COMPANY

Mã số thuế: MAWJEE KANJI & COMPANY - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thành Tâm,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Công ty TNHH TOYO - Thái

Mã số thuế: Công ty TNHH TOYO - Thái - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 8,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

BUTTNER - Gesellschaft Fur Trocknungs - und Umwelttechnik mbH

Mã số thuế: BUTTNER - Gesellschaft Fur Trocknungs - und Umwelttechnik mbH - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô G, KCN Minh Hưng III,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

EUROASIATIC MACHINERY (S) PTE. LTD

Mã số thuế: EUROASIATIC MACHINERY (S) PTE. LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô G, KCN Minh Hưng III,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

STANDARD CHARTERRED BANK (MAURITIUS) LIMITED

Mã số thuế: STANDARD CHARTERRED BANK (MAURITIUS) LIMITED - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô G, KCN Minh Hưng III,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

KOOKMIN UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION

Mã số thuế: KOOKMIN UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô G, KCN Minh Hưng III,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Trạm nguyên liệu thuốc lá Bình long

Mã số thuế: Trạm nguyên liệu thuốc lá Bình long - Đại diện pháp luật: Trần ánh Minh
Địa chỉ: Xã Tân khai,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chơn thành

Mã số thuế: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chơn thành - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thuấn
Địa chỉ: TT Chơn thành,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đồng xoài

Mã số thuế: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đồng xoài - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thuấn
Địa chỉ: TT Đồng xoài,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bình minh

Mã số thuế: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bình minh - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thuấn
Địa chỉ: Xã Đồng Tâm,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Cửa hang bán lẻ xăng dầu Hồng Vân

Mã số thuế: Cửa hang bán lẻ xăng dầu  Hồng Vân - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thuấn
Địa chỉ: Xã Tân hưng,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh hòa

Mã số thuế: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh hòa - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thuấn
Địa chỉ: Xã Thanh hòa,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc

Mã số thuế: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô G, KCN Minh Hưng III,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Khang Nguyên

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Khang Nguyên - Đại diện pháp luật: Dương Bá Tuân
Địa chỉ: ấp 1, xã An Khương, Bình Long,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

ASCO CARBON DIOXIDE LTD.

Mã số thuế: ASCO CARBON DIOXIDE LTD. - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 10,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

AMV RESOURCES SDN. BDH

Mã số thuế: AMV RESOURCES SDN. BDH - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

SRK Consulting (UK) Limited

Mã số thuế: SRK Consulting (UK) Limited - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 16, Lê Duẩn, KP. Phú Tân,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Hiệu thuốc số 58

Mã số thuế: Hiệu thuốc số 58 - Đại diện pháp luật: T rịnh Thị thu Ba
Địa chỉ: TT Phước bình,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Hiệu thuốc số 57

Mã số thuế: Hiệu thuốc số 57 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Kim Thanh
Địa chỉ: Chợ xã Bù nho,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Hiệu thuốc số 78

Mã số thuế: Hiệu thuốc số 78 - Đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Bình
Địa chỉ: TT Lộc ninh,, Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước