Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bù Đốp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG ĐIỀN

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG ĐIỀN - Đại diện pháp luật: Đặng Thái Sơn
Địa chỉ: Số nhà 161, ấp Thanh Trung, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THU HÀ BP

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THU HÀ BP - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hà
Địa chỉ: ấp Tân Lập, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TÔ LINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TÔ LINH - Đại diện pháp luật: Tô Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Tổ 3, âp Thanh Sơn, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG MINH PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG MINH PHÁT - Đại diện pháp luật: Trương Thị Lệ Trinh
Địa chỉ: Số nhà 141, ấp Tân Lợi, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM SX TÂN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM SX TÂN THÀNH ĐẠT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Năng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI DịCH Vụ MôI TRườNG XANH VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI DịCH Vụ MôI TRườNG XANH VIệT - Đại diện pháp luật: Ngọ Văn Nguyên
Địa chỉ: 109 ấp Tân Hội, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NAM THàNH - CHI NHáNH Bù ĐốP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NAM THàNH - CHI NHáNH Bù ĐốP - Đại diện pháp luật: Phan Thế Thọ
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 6, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Mã số thuế: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Thanh Bình, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên Và  Môi Trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Trung Tâm Y tế Dự Phòng

Mã số thuế: Trung Tâm Y tế Dự Phòng - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Tài
Địa chỉ: , TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

UBND Xã Tân Thành

Mã số thuế: UBND Xã Tân Thành - Đại diện pháp luật: Trần Lợi Thắng
Địa chỉ: Âp Tân Lợi, Xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cường Tuyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cường Tuyền - Đại diện pháp luật: Mai Thị Lùng
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 7, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hùng Nhân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hùng Nhân - Đại diện pháp luật: Vũ Công Hùng
Địa chỉ: ấp Tân Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phương Trang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phương Trang - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 2, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Bù Đốp Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nam Sơn Hà

Mã số thuế: Chi Nhánh Bù Đốp Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nam Sơn Hà - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Tuyết Kha
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Phú Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Phú Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đủ
Địa chỉ: ấp 9, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Anh Huy

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH  Anh Huy - Đại diện pháp luật: Trần Nha
Địa chỉ: 138 Nguyễn Huệ, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Minh Linh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Minh Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Linh
Địa chỉ: Số nhà 55, Thôn 1, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Minh Hồng Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Minh Hồng Phát - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Minh
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Hoàng Diệu, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đình Chương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đình Chương - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chương
Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Bưu Điện huyện Bù Đốp

Mã số thuế: Bưu Điện huyện Bù Đốp - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tú
Địa chỉ: số 145, ĐT 759B, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Vân

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Vân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hải Yến
Địa chỉ: ấp 2, thị trấn Thanh Bình,, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Trường Nhân

Mã số thuế: Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Trường Nhân - Đại diện pháp luật: Phạm Trường Nhân
Địa chỉ: Khu 64, ấp Cửa Rừng, xã Phước Thiện,, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Kho bạc Nhà nước huyện Bù Đốp

Mã số thuế: Kho bạc Nhà nước huyện Bù Đốp - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Hùng Quang

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Hùng Quang - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: ấp 4, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Khí Sinh Học Môi Trường Xanh

Mã số thuế: Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Khí Sinh Học Môi Trường Xanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hưng
Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành Vũ

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành Vũ - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Số nhà 112, ấp Thanh Trung, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tri Bỉ

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tri Bỉ - Đại diện pháp luật: Dương Văn Minh
Địa chỉ: , Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Cần Đơn

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Cần Đơn - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Hoàn
Địa chỉ: ấp Thanh Thuỷ, TT Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thịnh Phát Kon Tum Tại Bình Phước

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thịnh Phát Kon Tum Tại Bình Phước - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Cửa khẩu Hoàng Diệu, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước