Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phú Riềng

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Trường
Địa chỉ: Đường ĐT 741, Thôn Tân Lực,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HằNG HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HằNG HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Minh Hằng
Địa chỉ: Tân Hiệp 2,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI BIểN NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI BIểN NGọC - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải
Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG HưNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hưng
Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ SảN XUấT THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ SảN XUấT THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Tân lực,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị VăN PHòNG HOàNG TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị VăN PHòNG HOàNG TUấN - Đại diện pháp luật: Võ Thị An
Địa chỉ: Đường ĐT 741, Thôn Phú Nguyên,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TIếN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TIếN THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Số 285, Thôn Phú Cường,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN PHáT BìNH PHướC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN PHáT BìNH PHướC - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tiến
Địa chỉ: Đường ĐT.741, thôn Tân Hòa,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Phú Riềng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Phú Riềng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lê
Địa chỉ: Số nhà 301, Tổ 5, Thôn Phú Hưng,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Tư Vấn Sản Xuất Và Xây Dựng Tuấn Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Sản Xuất Và Xây Dựng Tuấn Đạt - Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Đạt
Địa chỉ: Số nhà 97, Thôn Phú Nguyên,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Chi Đông Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Linh Chi Đông Nam - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Ngọc Hiền
Địa chỉ: Đường ĐT.759, Thôn Đồng Tiến,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lợi

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lợi - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Thanh Loan
Địa chỉ: 1182 Thôn 5,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dương Nam Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dương Nam Hải - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Thảo
Địa chỉ: Thôn Phú Hưng,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phong Vân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phong Vân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Thôn 10,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh Clt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh Clt - Đại diện pháp luật: Vũ Như Phượng
Địa chỉ: Số nhà 139, Đường ĐT.749, Thôn Bàu Đĩa,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Vĩnh Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Vĩnh Phú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Số 177A, Đường ĐT.312,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh I - Công Ty TNHH Một Thành Viên Đo Đạc Bản Đồ Và Trắc Địa Công Trình 401

Mã số thuế: Chi Nhánh I - Công Ty TNHH Một Thành Viên Đo Đạc Bản Đồ Và Trắc Địa Công Trình 401 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Phú Cường,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Thuận Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Thuận Phú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Tổ 3, Thôn Phú Cường,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Giới Nông Nghiệp Phú Vinh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Giới Nông Nghiệp Phú Vinh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Vân
Địa chỉ: Số 10, Tổ 1, Thôn Phú Vinh,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Chi nhánh Văn Phòng Luật Sư Bùi Gia Nên

Mã số thuế: Chi nhánh Văn Phòng Luật Sư Bùi Gia Nên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Khuyên
Địa chỉ: Tổ 5, Thôn Phú Cường,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Hường

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Hường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số nhà 980, Thôn Tân Lực,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghĩa Tuyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghĩa Tuyền - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phú Bình,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thăng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thăng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Du

Mã số thuế: Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Du - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan ( Hiệu Trưởng )
Địa chỉ: Phú Riềng,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Trường THCS Lý Tự Trọng

Mã số thuế: Trường THCS Lý Tự Trọng - Đại diện pháp luật: Trần Minh Sơn ( Hiệu Trưởng )
Địa chỉ: Phước Hòa,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công ty TNHH Thành Phát

Mã số thuế: Công ty TNHH Thành Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chu Toản

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Chu Toản - Đại diện pháp luật: Chu Văn Toản
Địa chỉ: Đường ĐT.741, Thôn Phú Thịnh,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lộc Kim Cát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lộc Kim Cát - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Đức Tài

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Đức Tài - Đại diện pháp luật: Trần Đình Dũng
Địa chỉ: Thôn Bình Điền,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Tiến Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Tiến Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đặng
Địa chỉ: Số 42, Thôn 6, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước