Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bình Phước

Thu Thuế Địa Bàn xã Long Hưng

Mã số thuế: Thu Thuế Địa Bàn xã Long Hưng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Long Hưng, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Hóa Đơn Lẻ xã Long Hưng

Mã số thuế: Hóa Đơn Lẻ xã Long Hưng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Long Hưng, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Thu Thuế Địa Bàn xã Bù Nho

Mã số thuế: Thu Thuế Địa Bàn xã Bù Nho - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bù Nho, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Hóa Đơn Lẻ xã Bù Nho

Mã số thuế: Hóa Đơn Lẻ xã Bù Nho - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bù Nho, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Hóa Đơn Lẻ xã BìnhThắng

Mã số thuế: Hóa Đơn Lẻ xã BìnhThắng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bình Thắng, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Cán Bộ Thu Thuế Phường Phước Bình

Mã số thuế: Cán Bộ Thu Thuế Phường Phước Bình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Phước Bình, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Thu Thuế Địa Bàn Xã Đức Hạnh

Mã số thuế: Thu Thuế Địa Bàn Xã Đức Hạnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Hạnh, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Hóa Đơn Lẻ xã Đức Hạnh

Mã số thuế: Hóa Đơn Lẻ xã Đức Hạnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Hạnh, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Thu Thuế Địa Bàn xã Đak ơ

Mã số thuế: Thu Thuế Địa Bàn xã Đak ơ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đak ơ, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Hóa Đơn Lẻ xã Đak ơ

Mã số thuế: Hóa Đơn Lẻ xã Đak ơ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đak ơ, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Thu Thuế Địa Bàn xã Bù Gia Mập

Mã số thuế: Thu Thuế Địa Bàn xã Bù Gia Mập - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bù Gia Mập, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Hóa Đơn Lẻ xã Bù Gia Mập

Mã số thuế: Hóa Đơn Lẻ xã Bù Gia Mập - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bù Gia Mập, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Angkorvn

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Angkorvn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: tổ 1, ấp 2, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Kim Minh Hậu

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Kim Minh Hậu - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Tổ 3, ấp 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mỹ Nghệ An Toàn Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Mỹ Nghệ An Toàn Phát - Đại diện pháp luật: Đàm Việt Dũng
Địa chỉ: tổ 1, ấp Minh Tân, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghiệp E.B.R.A.C.O

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghiệp E.B.R.A.C.O - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mạnh
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Phú Thuận 2, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Mộc Thiên

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Mộc Thiên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tùng
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Thuận Phú 2, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên TaÊ Ha�I Long

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH MôÊT Tha�Nh Viên TaÊ Ha�I Long - Đại diện pháp luật: Lê ThiÊ Minh Hy
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Thuận Lợi 2, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Nhuận

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Nhuận - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Đào
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 4, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Hoa Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Hoa Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hồng
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Hòa Vinh, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phan Tuấn Nga

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Phan Tuấn Nga - Đại diện pháp luật: Phan Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ 4, ấp 1, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tai Chang Vi Na

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tai Chang Vi Na - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Tổ 30, ấp chợ, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phú Tín Thành

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Phú Tín Thành - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Số 625, khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Mai Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Mai Phát - Đại diện pháp luật: Thái Thị Thu Mai
Địa chỉ: Tổ 6, khu phố Phú Lợi, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Trung Phát Đạt

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Trung Phát Đạt - Đại diện pháp luật: Lường A Sầu
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 4, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Vận

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Vận - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Nga
Địa chỉ: số 247,tổ 2,ấp Thuận Bình, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Phượng Huy

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Phượng Huy - Đại diện pháp luật: Hà Kim Phượng
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hóa Chất Hai Phương

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hóa Chất Hai Phương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phương
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Tân PHú, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhân Gia Hào

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhân Gia Hào - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Thuận Phú 2, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Bao Bì Huy Hiếu

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Bao Bì Huy Hiếu - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Số 1095 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước