Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bắc Cạn

Ban Quản lý dự án KFW8 huyện Chợ Mới

Mã số thuế: Ban Quản lý dự án KFW8 huyện Chợ Mới - Đại diện pháp luật: Bế Ngọc Hùng
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật: Ma Vĩnh Khiêm
Địa chỉ: Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

TRUNG TâM DâN Số Kế HOạCH HóA GIA ĐìNH

Mã số thuế: TRUNG TâM DâN Số Kế HOạCH HóA GIA ĐìNH - Đại diện pháp luật: Vy Thị Hợi
Địa chỉ: Tổ 2B, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới tỉnh Bắc Kạn

Mã số thuế: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới tỉnh Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Khanh
Địa chỉ: Số 13, Đường Trường Chinh, tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Văn phòng Luật sư Trần Minh

Mã số thuế: Văn phòng Luật sư Trần Minh - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Lân
Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Mã số thuế: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thu
Địa chỉ: , P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

PHòNG TàI NGUYêN Và MôI TRườNG

Mã số thuế: PHòNG TàI NGUYêN Và MôI TRườNG - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Vui
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hà

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hà - Đại diện pháp luật: Hà Phương Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân,, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Công ty TNHH Quang Minh

Mã số thuế: Công ty TNHH Quang Minh - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Mẫn
Địa chỉ: Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Hoàng Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Phát - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ngân
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Kinh tế & hạ tầng

Mã số thuế: Phòng Kinh tế & hạ tầng - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đông
Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

Bảo hiểm xã hội

Mã số thuế: Bảo hiểm xã hội - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hiến
Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mã số thuế: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan
Địa chỉ: Xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Nông Anh Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố A, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng văn hoá và thông tin

Mã số thuế: Phòng văn hoá và thông tin - Đại diện pháp luật: Hà Đức Huấn
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh nghiệp tư nhân Hải Đường

Mã số thuế: Doanh nghiệp tư nhân Hải Đường - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hải
Địa chỉ: Thôn Nà Lùng, xã Lương Bằng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo

Mã số thuế: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hoa
Địa chỉ: TK7 Thị trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Hội Cựu Chiến Binh

Mã số thuế: Hội Cựu Chiến Binh - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Vọng
Địa chỉ: Tiểu khu 9,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng tài nguyên - môi trường

Mã số thuế: Phòng tài nguyên - môi trường - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Sang
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng lao động thương binh và xã hội

Mã số thuế: Phòng lao động thương binh và xã hội - Đại diện pháp luật: Dương Văn Kinh
Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Ba Bể,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: Phòng tài chính kế hoạch - Đại diện pháp luật: Hoàng văn Động
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Triệu Trung Hiếu
Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng kinh tế và hạ tầng

Mã số thuế: Phòng kinh tế và hạ tầng - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hầu
Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm dạy nghề

Mã số thuế: Trung tâm dạy nghề - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng lao động - Thương binh và xã hội

Mã số thuế: Phòng lao động - Thương binh và xã hội - Đại diện pháp luật: Nông Thị Thoa
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: Phòng tài nguyên và môi trường - Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên
Địa chỉ: Tổ ND Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Văn hoá và Thông tin

Mã số thuế: Phòng Văn hoá và Thông tin - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Toan
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị Trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Lý Văn Tinh
Địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Tài chính - kế hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài chính - kế hoạch - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Châm
Địa chỉ: Tổ 3, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn