Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGọC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGọC PHáT - Đại diện pháp luật: Võ Thị Yến Nhi
Địa chỉ: 71 Đường 2 tháng 4, Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Hợp tác xã Nam Tiến

Mã số thuế: Hợp tác xã Nam Tiến - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trân
Địa chỉ: Đường số 2, tổ 5, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH CHăN NUôI TấN TàI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHăN NUôI TấN TàI PHáT - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Tam Nguyên, Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH CHăN NUôI VạN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHăN NUôI VạN THịNH - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Vườn Bưởi, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH 49 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 49 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Trần Đình Huy
Địa chỉ: 726, Quốc lộ 14, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUốC CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUốC CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quốc
Địa chỉ: ấp 8, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT Tư NôNG NGHIệP Và THU MUA NôNG SảN Hà - TúA

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT Tư NôNG NGHIệP Và THU MUA NôNG SảN Hà - TúA - Đại diện pháp luật: Lê Văn Túa
Địa chỉ: Thôn Đăk Côn, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI DịCH Vụ MôI TRườNG XANH VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI DịCH Vụ MôI TRườNG XANH VIệT - Đại diện pháp luật: Ngọ Văn Nguyên
Địa chỉ: 109 ấp Tân Hội, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TUấN HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TUấN HOàNG - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thông
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Tân Liên, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG ĐạT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Anh Thơ
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN NHà TRọ PHươNG NAM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NHà TRọ PHươNG NAM - Đại diện pháp luật: Võ Thị Bình
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI MINH TâM

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI MINH TâM - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Khiết
Địa chỉ: 19/01, Tổ 6A, Khu phố Xuân Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MôI TRườNG BếN THàNH TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MôI TRườNG BếN THàNH TạI BìNH PHướC - Đại diện pháp luật: Dương Duy Minh
Địa chỉ: 131, Quốc lộ 14, Phường Tân Thiện, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Huyện Lộc Ninh

Mã số thuế: Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân Huyện Lộc Ninh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kp Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HươNG PHù SA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HươNG PHù SA - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Pháp
Địa chỉ: Tổ 5, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU LâM TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU LâM TRườNG - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Tuận
Địa chỉ: Đội I, ấp 3, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị VăN PHòNG HOàNG TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị VăN PHòNG HOàNG TUấN - Đại diện pháp luật: Võ Thị An
Địa chỉ: Đường ĐT 741, Thôn Phú Nguyên,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NôNG NGHIệP QUốC Tế VIệT Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư NôNG NGHIệP QUốC Tế VIệT Mỹ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu Xuân
Địa chỉ: Số 7, ấp Cần Lê, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIệN LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIệN LINH - Đại diện pháp luật: Trịnh Chí Thiện
Địa chỉ: Tổ 5, Khu phố Phú Thuận, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU XăNG DầU VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU XăNG DầU VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Thái
Địa chỉ: 692 Phú Riềng Đỏ, Khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

MST Xử Lý Chứng Từ Thiếu Thông Tin

Mã số thuế: MST Xử Lý  Chứng Từ Thiếu Thông Tin - Đại diện pháp luật: MST xử lý chứng từ thiếu thông
Địa chỉ: Số 26, Đinh Tiên Hoàng, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NAM THàNH - CHI NHáNH Bù ĐốP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NAM THàNH - CHI NHáNH Bù ĐốP - Đại diện pháp luật: Phan Thế Thọ
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 6, Xã Thanh Hòa, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUâN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUâN ĐạT - Đại diện pháp luật: Vũ Văn ảnh
Địa chỉ: Tổ 5, Khu 3, Đường Bà Triệu, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH ĐầU Tư - XUấT NHậP KHẩU - DịCH Vụ - DU LịCH HồNG Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư - XUấT NHậP KHẩU - DịCH Vụ - DU LịCH HồNG Hà - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Lý
Địa chỉ: 64 Đinh Tiên Hoàng, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHế BIếN THựC PHẩM XUấT NHậP KHẩU - THươNG MạI & DịCH Vụ THượN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHế BIếN THựC PHẩM XUấT NHậP KHẩU - THươNG MạI & DịCH Vụ THượN - Đại diện pháp luật: Tăng Thượng Lâm
Địa chỉ: Thôn Bình Thọ, Xã Nghĩa Bình, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHENG PIN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHENG PIN - Đại diện pháp luật: Cai Lan Lan
Địa chỉ: Lô B3A, Đường Đ4, KCN Minh Hưng III, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TâN XUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TâN XUâN - Đại diện pháp luật: Đỗ Tuấn Vũ
Địa chỉ: Đường C2, Tổ 4, Khu phố Phước Bình, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ MIềN NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ MIềN NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Diễm
Địa chỉ: Số nhà 848, Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn

Mã số thuế: Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Quảng
Địa chỉ: Lô F5, F10, KCN Bắc Đồng Phú, Khu phố Bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRạM XăNG DầU THU HươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRạM XăNG DầU THU HươNG - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thu
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước