Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRUNG NHựA PET ĐồNG TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRUNG NHựA PET ĐồNG TIếN - Đại diện pháp luật: Đoàn Đắc Trung
Địa chỉ: Số 62, ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HữU THIêN PHúC

Mã số thuế: CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HữU THIêN PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duy
Địa chỉ: ấp 6, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI LửA Và ĐấT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI LửA Và ĐấT - Đại diện pháp luật: Trần Hưng
Địa chỉ: Số 83, Tổ 3, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI PHượNG PHI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI PHượNG PHI - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phi
Địa chỉ: Số nhà 88, Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN THảO YếN 2

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN THảO YếN 2 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Toản
Địa chỉ: Số 206, ấp Thanh Sơn, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU NGHĩA CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU NGHĩA CHâU - Đại diện pháp luật: Hà Đức Nghĩa
Địa chỉ: Đường ĐT 760, ấp 6, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT DịCH Vụ THươNG MạI KIM NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT DịCH Vụ THươNG MạI KIM NGâN - Đại diện pháp luật: Bồ Văn Hóa
Địa chỉ: ấp 11, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH VIệT NAM NICEVER

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIệT NAM NICEVER - Đại diện pháp luật: Chen, Chiang-Lin
Địa chỉ: Khu công nghiệp Chơn Thành 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DANH VY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DANH VY - Đại diện pháp luật: Phan Thị Vy
Địa chỉ: Số 117B, đường 6/1, Khu phố 2, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VăN PHòNG PHẩM BìNH PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VăN PHòNG PHẩM BìNH PHướC - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vương
Địa chỉ: 1111 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN KIM TíN MDF

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KIM TíN MDF - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Thuật
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Trường Tiểu Học Hoàng Diệu

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Hoàng Diệu - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Phương Minh
Địa chỉ: Bù Gia Phúc 2, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

Công ty Cổ phần FSC Việt Nam

Mã số thuế: Công ty Cổ phần FSC Việt Nam - Đại diện pháp luật: Trịnh Hữu Đại
Địa chỉ: Lô C1, C14 đường số 1, KCN Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP TIếN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn 19 tháng 5, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI THANH HàO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI THANH HàO - Đại diện pháp luật: Phạm Như Thanh
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG VIệT PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG VIệT PHướC - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thiệu
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Tổ 3, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HằNG HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HằNG HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Minh Hằng
Địa chỉ: Tân Hiệp 2,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT GIA HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT GIA HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Nhã
Địa chỉ: Khu 9, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THANH SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THANH SơN - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: Quốc lộ 14, ấp 4, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT TRUNG TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT TRUNG TRườNG - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Trung
Địa chỉ: Số 315, Đường Lê Quý Đôn, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG THàNH PHáT ĐồNG NAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG THàNH PHáT ĐồNG NAI - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Thanh
Địa chỉ: Tổ 4, ấp 8, Xã An Khương, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH DVCS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DVCS - Đại diện pháp luật: Han Hua
Địa chỉ: Lô B6, 3, KCN Minh Hưng, Hàn Quốc, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI MINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI MINH THUậN - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thưởng
Địa chỉ: Tổ 7, ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào
Địa chỉ: Số 49, Đường Minh Hưng Đồng Nơ, ấp 6, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI BIểN NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI BIểN NGọC - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hải
Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRí PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRí PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Lê Quốc Dương
Địa chỉ: 57 ấp 9, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG HưNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hưng
Địa chỉ: Thôn 1,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ SảN XUấT THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ SảN XUấT THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Tân lực,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHI ĐồNG SàI GòN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHI ĐồNG SàI GòN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sáng
Địa chỉ: Số, 14, 15, Phạm Ngọc Thảo, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH SảN XUấT GạCH BảO TOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT GạCH BảO TOàN - Đại diện pháp luật: Bạch Quang Bảo Toàn
Địa chỉ: Số 1783, Quốc lộ 14, ấp 3, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước