Các doanh nghiệp tại Huyện Đa Krông - Trang 4

QT

Trường Tiểu học Tà Long

Mã số thuế: 3200595462

Địa chỉ: Thôn Pa Hy, Xã Tà Long, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Truờng Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Long

Mã số thuế: 3200595286 - Đại diện pháp luật: PHạM ĐứC TOàN

Địa chỉ: Pahy, Xã Tà Long, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Mẫu giáo Ba Nang

Mã số thuế: 3200595215

Địa chỉ: Thôn Tà Rẹc, Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường tiểu học và trung học cơ sở AVao

Mã số thuế: 3200595208

Địa chỉ: Thôn AVao, Xã A Vao, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Tiểu học Pa Nang

Mã số thuế: 3200595198

Địa chỉ: Tà Rẹc, Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Pa Nang

Mã số thuế: 3200595053

Địa chỉ: Thôn Tà Rẹc, Xã Ba Nang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Mầm non Tà Rụt

Mã số thuế: 3200594130 - Đại diện pháp luật: Trường mần non Tà Rụt

Địa chỉ: A Đăng, Xã Tà Rụt, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam/Chương trình Phát triển vùng huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200593962 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Quyền

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TỔNG HỢP HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200593899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đương

Địa chỉ: Làng Cát, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hồng Bảy

Mã số thuế: 3200592736 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bảy

Địa chỉ: Khóm Khe Xong, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng 38 Hoàng Phúc

Mã số thuế: 3200592246 - Đại diện pháp luật: Hoàng Bá Phúc

Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Hướng Hiệp, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Hùng Thịnh

Mã số thuế: 3200591683 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tôn

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Đakrông

Mã số thuế: 3200591041 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu

Địa chỉ: Khóm Khe Xong, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hlp Đakrong

Mã số thuế: 3200579492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Long Đại Tiến

Mã số thuế: 3200578996 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thảo

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lê Xuân Hải

Mã số thuế: 3200578971 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hải

Địa chỉ: Khóm Khe Xong, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

TòA áN NHâN DâN HUYệN ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200578241

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Và Xây Dựng Dũng Sang

Mã số thuế: 3200574864 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Sang

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hùng Tiến Tài

Mã số thuế: 3200574776 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Tú Uyên

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thuận Phát Đakrông

Mã số thuế: 3200574712 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Vinh

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên An Hiếu Thịnh

Mã số thuế: 3200574705 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thiện

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

HợP TáC Xã KHAI THáC Và SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200574649 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Châu

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quỳnh Nguyên Phát

Mã số thuế: 3200574536 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Ban ĐHDA giáo dục huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200574430

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phúc Tiến Hùng

Mã số thuế: 3200574303 - Đại diện pháp luật: Lê Bảo Tiến

Địa chỉ: Làng Cát, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường tiểu học Húc Nghì

Mã số thuế: 3200574039

Địa chỉ: Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200573807

Địa chỉ: Khóm 2,, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Tiểu học & trung học cơ sở Húc Nghi

Mã số thuế: 3200573797

Địa chỉ: Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200573691

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Trung học cơ sở A Bung

Mã số thuế: 3200573684

Địa chỉ: Xã A Bung, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị