Các doanh nghiệp tại Huyện Đa Krông - Trang 5

QT

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200573677

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200573652 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trung tâm phát triển qũy đất huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200573645

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Phòng Dân tộc huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200573638

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hà Hiệp Lực

Mã số thuế: 3200572874 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hà

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phụng Khiêm

Mã số thuế: 3200572585 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phụng

Địa chỉ: Khóm Khe Xong, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trạm Khuyến nông, khuyến ngư Đakrông

Mã số thuế: 3200572507

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

TRUNG TâM THể DụC THể THAO HUYệN ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200571253

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

ủY BAN MặT TRậN Tổ QUốC HUYệN ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200571052

Địa chỉ: kHóM 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Đài Truyền thanh huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200570193

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Krông Klang, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200569984

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trung Tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200569920

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường THCS Ba Lòng

Mã số thuế: 3200569913

Địa chỉ: Xã Ba Lòng, Xã Ba Lòng, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Mầm non Tà Long

Mã số thuế: 3200569906

Địa chỉ: Thôn Pa Hy, Xã Tà Long, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Nam Quảng Trị

Mã số thuế: 3200569462 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Khánh

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Tiểu học Hải Phúc

Mã số thuế: 3200569448

Địa chỉ: xã Hải Phúc, Xã Hải Phúc, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN KRÔNG KLANG

Mã số thuế: 3200569430

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Nguyên

Mã số thuế: 3200569423

Địa chỉ: xã Triệu Nguyên, Xã Triệu Nguyên, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường tiểu học Ba Lòng

Mã số thuế: 3200569416

Địa chỉ: Xã Ba Lòng, Xã Ba Lòng, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường trung học cơ sở Hướng Hiệp

Mã số thuế: 3200569335

Địa chỉ: Hướng Hiệp, Xã Hướng Hiệp, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Tiểu học số 1 Đakrông

Mã số thuế: 3200569254

Địa chỉ: xã Đakrông, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường tiểu học và trung học cơ sở A Ngo

Mã số thuế: 3200569127 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Kiệt

Địa chỉ: xã A Ngo, Xã A Ngo, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Tiểu học A Bung

Mã số thuế: 3200569046

Địa chỉ: A Bung, Xã A Bung, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Mầm non Hướng Hiệp

Mã số thuế: 3200569039

Địa chỉ: Hướng Hiệp, Xã Hướng Hiệp, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Mầm Non A Bung

Mã số thuế: 3200569014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng Minh

Địa chỉ: A Bung, Xã A Bung, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phước Thịnh Vượng

Mã số thuế: 3200569007 - Đại diện pháp luật: Trương Trần Lan Hương

Địa chỉ: Km 40, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Mầm non A Ngo

Mã số thuế: 3200568998

Địa chỉ: A Ngo, Xã A Ngo, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

PHòNG VăN HóA Và THôNG TIN HUYệN ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200568980 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chạy

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Lâm Như

Mã số thuế: 3200568973 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vầy

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường trung học cơ sở Đakrông

Mã số thuế: 3200568927 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lương

Địa chỉ: xã Đakrông, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị