Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Trị

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Quảng Trị

QT

Công ty TNHH Thành Đạt

Mã số thuế: 3200136733 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoa

Địa chỉ: 63, Nguyễn Du, P5,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

CN Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ VKT Tại Quảng Tri

Mã số thuế: 3300369587-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Văn Vũ

Địa chỉ: Số 62 Hùng Vương Đông Hà,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Nhung

Mã số thuế: 3200131372 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Tuyết

Địa chỉ: 103 Lê duẩn,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Ban ĐDCTy HDXLvà KDnhà QNĐN tại quảng trị

Mã số thuế: 0400101034-027 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đức

Địa chỉ: 18 Đào Duy Từ,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản Và Thuỷ Sản

Mã số thuế: 3200352251 - Đại diện pháp luật: Phan Hữu Thắng

Địa chỉ: 63 Trần Hưng Đạo,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Cảng Vụ Quảng Trị

Mã số thuế: 3200193629 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc

Địa chỉ: Xã Gio Hải,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Tổ Chức KIDS FIRST In Việt Nam

Mã số thuế: 3200178363 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Quang

Địa chỉ: Nhà nghỉ VP UBND tỉnh, KP7, Phuờng 3,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Thu

Mã số thuế: 3200132425 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thu

Địa chỉ: Khu phố 4 Phường 1,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Công Ty Xây Dựng 78

Mã số thuế: 3200113486 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Uyên

Địa chỉ: 51 Trần hưng đạo,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Công Ty Công trình 475

Mã số thuế: 3200108528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh

Địa chỉ: 34 Đường Phan Chu trinh,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Công Ty Công Trình Giao Thông 482

Mã số thuế: 3200108493 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Dương

Địa chỉ: Phường Lê Lợi Vinh,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Công Ty Công Trình Giao Thông B19

Mã số thuế: 3200108486 - Đại diện pháp luật: Lê Lẹ

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn du,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Công Ty Đường Bộ 471

Mã số thuế: 3200108479 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Long

Địa chỉ: Phường Đội cung,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Công Ty Công Trình Giao Thông 492

Mã số thuế: 3200108461 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Truyền

Địa chỉ: 198B Đường trường chinh,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị

QT

Công Ty TNHH Tư Vấn XD Quảng trị

Mã số thuế: 3200100021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuyến

Địa chỉ: 290 Lê Duẩn triệu lễ,, Tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị