Các doanh nghiệp tại Huyện Hải Lăng
QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH PHƯƠNG WINDOWS

Mã số thuế: 3200707521 - Đại diện pháp luật: Văn Minh Phương

Địa chỉ: Số 24 Hùng Vương, Khóm 7,, Thị trấn Diên Sanh, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÚ QUANG

Mã số thuế: 3200700685 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kha

Địa chỉ: Số 77 Lê Duẩn, Khóm 6,, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO SƠN QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200698820 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: Khóm 3,, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH MTV XD ĐĂNG DŨNG

Mã số thuế: 3200697827 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Dũng

Địa chỉ: Thôn Văn Quỹ,, Xã Hải Tân, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN PHÁT JEWELRY

Mã số thuế: 3200697697 - Đại diện pháp luật: Phạm Quý Định

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hải Thọ, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM GIA NGÂN

Mã số thuế: 3200696559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thanh

Địa chỉ: Thôn Phương Lang, Xã Hải Ba, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN AN TOÀN HẢI LĂNG

Mã số thuế: 3200694872 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phước

Địa chỉ: Kim Long, Xã Hải Quế, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÚ-VICO

Mã số thuế: 3200693283 - Đại diện pháp luật: Trần Trường Vũ

Địa chỉ: Thôn Trà Trì, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚ KINH

Mã số thuế: 3200692593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thắng

Địa chỉ: Thôn Phú Kinh, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP AN THƠ

Mã số thuế: 3200692603 - Đại diện pháp luật: Cái Văn Vinh

Địa chỉ: Thôn An Thơ, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG

Mã số thuế: 3200692240 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Quang

Địa chỉ: Thôn Đông Dương, Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÀ LỖ

Mã số thuế: 3200692258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Thôn Hà Lỗ, Xã Hải Tân, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HTX QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 3200692498 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quốc

Địa chỉ: Thôn Quy Thiện, Xã Hải Quy, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRÂM LÝ

Mã số thuế: 3200692508 - Đại diện pháp luật: Võ Tất Phi

Địa chỉ: Thôn Trâm Lý, Xã Hải Quy, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NAM HẢI

Mã số thuế: 3200692515 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Sơn

Địa chỉ: Thôn Câu Nhi, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG NGUYÊN

Mã số thuế: 3200692522 - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Khánh

Địa chỉ: Thôn Thượng Nguyên, Xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THUẬN NHƠN

Mã số thuế: 3200692473 - Đại diện pháp luật: Ngô ánh

Địa chỉ: Thôn Thuận Nhơn, Xã Hải Vĩnh, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CỔ LŨY

Mã số thuế: 3200692480 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Thật

Địa chỉ: Thôn Cổ Lũy, Xã Hải Ba, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MAI ĐÀN

Mã số thuế: 3200692547 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Tuân

Địa chỉ: Thôn MAi Đàn, Xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HTX DVSXNN AN NHƠN

Mã số thuế: 3200692554 - Đại diện pháp luật: Trần Hùng

Địa chỉ: Thôn An Nhơn, Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỘI KỲ

Mã số thuế: 3200692145 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Địa chỉ: Thôn Hội Kỳ, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤTD ỊCH VỤ TỔNG HỢP DIÊN KHÁNH

Mã số thuế: 3200692191 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải

Địa chỉ: Thôn Diên Khánh, Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VĂN QUỶ

Mã số thuế: 3200692201 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Chánh

Địa chỉ: Thôn Văn Quỷ, Xã Hải Tân, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KIM GIAO

Mã số thuế: 3200692120 - Đại diện pháp luật: Hồ Đức Trung

Địa chỉ: Thôn Kim Giao, Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THƯỢNG XÁ

Mã số thuế: 3200692138 - Đại diện pháp luật: Phan Hồng Sơn

Địa chỉ: Thôn Thượng Xá, Xã Hải Thượng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHÚ GIA VIỆT

Mã số thuế: 3200692089 - Đại diện pháp luật: Cái Văn Quyền

Địa chỉ: Xóm Hiệp, Xã Hải Thọ, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

CÔNG TY CỔ PHẦN TINH DẦU THIÊN NHIÊN - QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200689248 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hậu

Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HẢI LĂNG

Mã số thuế: 3200688639 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh

Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN HẢI LĂNG

Mã số thuế: 3200688646 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hiền

Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

QT

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HẢI LĂNG

Mã số thuế: 3200688621 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bảo

Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị