Các doanh nghiệp tại Huyện Đa Krông
QT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐỨC TÚ

Mã số thuế: 3200706729 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Nhân

Địa chỉ: Thôn Xa Lăng,, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200698563 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh

Địa chỉ: Thôn Khe Xong,, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRIỆU NGUYÊN

Mã số thuế: 3200698002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng

Địa chỉ: Thôn Xuân Lâm,, Xã Triệu Nguyên, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH SƠN HẢI THỦY ĐỆN HƯỚNG SƠN QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200684803 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hải

Địa chỉ: Thôn Tà Liêng, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200684497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Kỷ

Địa chỉ: Khóm 2, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

HẠT KIỂM LÂM KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200680076 - Đại diện pháp luật: Ngô Kim Thái

Địa chỉ: Tà Long, Xã Tà Long, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NHÂN PHÁT

Mã số thuế: 3200677789 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Trang

Địa chỉ: Đường T3 Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚ KHANG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200668953 - Đại diện pháp luật: Phan Quang Tâm

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN CHÂU MINH

Mã số thuế: 3200660111 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Toan

Địa chỉ: Km 41, Khóm 1,, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRẦN ĐÌNH BẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 3200660094 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quýt

Địa chỉ: Km 41, Khóm 1,, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200658835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải

Địa chỉ: TT Krông Klang, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH THÀNH ĐẠT - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ NGUYÊN LIỆU XUẤT KHẨU ĐƯỜNG 9

Mã số thuế: 2900491266-015 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Luận

Địa chỉ: Km 31, Quốc lộ 9, Xã Hướng Hiệp, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200642377 - Đại diện pháp luật: Trần Chí Khoa

Địa chỉ: Thôn TaLiêng, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN NGỌC QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200642225 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thoại

Địa chỉ: Km 41, Đường Hùng Vương, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 TẠI QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 0400599162-003 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Huy

Địa chỉ: Thôn Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUANG MINH ÁNH SÁNG

Mã số thuế: 3200640789 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Như Quỳnh

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG HẢI TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3200639818 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé

Địa chỉ: Km 41, Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HÀ TRÂM

Mã số thuế: 3200639769 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vệ

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐĂNG KHÔI

Mã số thuế: 3200639303 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Quang

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200639279 - Đại diện pháp luật: Lê Đại Lợi

Địa chỉ: TT Krông Klang, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU QUỐC TẾ LA LAY

Mã số thuế: 3200631167 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Duyệt

Địa chỉ: Thôn A Đeng, xã A Ngo, Xã A Ngo, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CôNG TY TNHH QT WOOD

Mã số thuế: 3200629545 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Thông

Địa chỉ: Khóm Khe Xong, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lb Ngọc Anh

Mã số thuế: 3200629249 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Dương

Địa chỉ: Khóm Khe Xong, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200629182 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đương

Địa chỉ: Khóm Làng Cát, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã Tà LONG

Mã số thuế: 3200628407 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Diên

Địa chỉ: Thôn Pa Hy, Xã Tà Long, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã HướNG HIệP

Mã số thuế: 3200628446 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Sáu

Địa chỉ: Thôn Ruộng, Xã Hướng Hiệp, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200628453 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chạy

Địa chỉ: Thôn Klu, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Như Quỳnh Trang

Mã số thuế: 3200628372 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoa

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã A NGO

Mã số thuế: 3200628213 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Hêm

Địa chỉ: Thôn A Đang, Xã A Ngo, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã A BUNG

Mã số thuế: 3200628220 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Nhâm

Địa chỉ: Thôn Cu Tài 2, Xã A Bung, Huyện Đa Krông, Quảng Trị