Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Đảo Cồn Cỏ

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Quảng Trị

QT

HĐND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200707433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Địa chỉ: Km 5,, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

TÀI KHOẢN QL CÁC KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686751 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Chiến

Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686769 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Chiến

Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686776 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Chiến

Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686783 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Chiến

Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍN NGHĨA QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200661203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Triệu

Địa chỉ: Làng Thanh Niên, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200626417 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Tiến

Địa chỉ: Xã Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Chi Cục Thuế Huyện đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200100335-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính

Địa chỉ: Huyện đảo Cồn cỏ,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 689 Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200560692 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Cường

Địa chỉ: Làng Thanh Niên, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Ban Quản Lý Khu Bảo Tồn Biển Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200469475 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam

Địa chỉ: 63 Trần Hưng đạo, Phường 1,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Huyện ủy Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200447489 - Đại diện pháp luật: Huyện ủy Đảo Cồn Cỏ

Địa chỉ: Huyện ủy Cồn cỏ,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Ban Quản Lý Cảng Cá Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200414638 - Đại diện pháp luật: Trương Khắc Trưởng

Địa chỉ: ,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Phòng Kinh Tế - Xã Hội Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200414596 - Đại diện pháp luật: Trương Khẵc Trưởng

Địa chỉ: ,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

UBND Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200240205 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Lanh

Địa chỉ: Km 5,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị