Các doanh nghiệp tại Huyện Đảo Cồn Cỏ
QT

HĐND HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200707433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Địa chỉ: Km 5,, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

TÀI KHOẢN QL CÁC KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686751 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Chiến

Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686769 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Chiến

Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686776 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Chiến

Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT CỒN CỎ

Mã số thuế: 3200686783 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Chiến

Địa chỉ: Huyện Đảo Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍN NGHĨA QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200661203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Triệu

Địa chỉ: Làng Thanh Niên, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200626417 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Tiến

Địa chỉ: Xã Cồn Cỏ, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Chi Cục Thuế Huyện đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200100335-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính

Địa chỉ: Huyện đảo Cồn cỏ,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 689 Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200560692 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Cường

Địa chỉ: Làng Thanh Niên, Xã Cồn Cỏ, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Ban Quản Lý Khu Bảo Tồn Biển Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200469475 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam

Địa chỉ: 63 Trần Hưng đạo, Phường 1,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Huyện ủy Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200447489 - Đại diện pháp luật: Huyện ủy Đảo Cồn Cỏ

Địa chỉ: Huyện ủy Cồn cỏ,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Ban Quản Lý Cảng Cá Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200414638 - Đại diện pháp luật: Trương Khắc Trưởng

Địa chỉ: ,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

Phòng Kinh Tế - Xã Hội Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200414596 - Đại diện pháp luật: Trương Khẵc Trưởng

Địa chỉ: ,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

QT

UBND Huyện Đảo Cồn Cỏ

Mã số thuế: 3200240205 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Lanh

Địa chỉ: Km 5,, Huyện Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị