Các doanh nghiệp tại Huyện Đa Krông - Trang 11

QT

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200615535 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đông

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200615528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phương

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200615510 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh

Địa chỉ: Tà Rụt, Xã Tà Rụt, Huyện Đa Krông, Quảng Trị