Các doanh nghiệp tại Huyện Đa Krông - Trang 2

QT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 TẠI QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 0400599162-003 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Huy

Địa chỉ: Thôn Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUANG MINH ÁNH SÁNG

Mã số thuế: 3200640789 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Như Quỳnh

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG HẢI TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3200639818 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé

Địa chỉ: Km 41, Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HÀ TRÂM

Mã số thuế: 3200639769 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vệ

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐĂNG KHÔI

Mã số thuế: 3200639303 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Quang

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200639279 - Đại diện pháp luật: Lê Đại Lợi

Địa chỉ: TT Krông Klang, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU QUỐC TẾ LA LAY

Mã số thuế: 3200631167 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Duyệt

Địa chỉ: Thôn A Đeng, xã A Ngo, Xã A Ngo, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

CôNG TY TNHH QT WOOD

Mã số thuế: 3200629545 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Thông

Địa chỉ: Khóm Khe Xong, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lb Ngọc Anh

Mã số thuế: 3200629249 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Dương

Địa chỉ: Khóm Khe Xong, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đakrông

Mã số thuế: 3200629182 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đương

Địa chỉ: Khóm Làng Cát, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã Tà LONG

Mã số thuế: 3200628407 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Diên

Địa chỉ: Thôn Pa Hy, Xã Tà Long, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã HướNG HIệP

Mã số thuế: 3200628446 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Sáu

Địa chỉ: Thôn Ruộng, Xã Hướng Hiệp, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã ĐAKRôNG

Mã số thuế: 3200628453 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chạy

Địa chỉ: Thôn Klu, Xã Đa Krông, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Như Quỳnh Trang

Mã số thuế: 3200628372 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoa

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã A NGO

Mã số thuế: 3200628213 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Hêm

Địa chỉ: Thôn A Đang, Xã A Ngo, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã A BUNG

Mã số thuế: 3200628220 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Nhâm

Địa chỉ: Thôn Cu Tài 2, Xã A Bung, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

BAN ĐIềU HàNH Dự áN PLAN Xã Mò ó

Mã số thuế: 3200628284 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Do

Địa chỉ: Thôn Khe Lặn, Xã Mò ó, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhật An Khang

Mã số thuế: 3200628118 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Linh

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thanh Thanh Hoài

Mã số thuế: 3200627971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài Thanh

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Du Lịch Mến Thương

Mã số thuế: 3200627989 - Đại diện pháp luật: Đỗ Công Mến

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Bảo Châu Quảng Trị

Mã số thuế: 3200627964 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Đức

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lan Quảng Trị

Mã số thuế: 3200627530 - Đại diện pháp luật: Tôn Nữ Huỳnh Lan

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lộc Minh Châu

Mã số thuế: 3200627481 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Tố Oanh

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thiên Phúc Hậu

Mã số thuế: 3200627178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trường Mầm non Hoa Lan

Mã số thuế: 3200569247

Địa chỉ: Thị Trấn Krông Klang, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Mã số thuế: 3200571239

Địa chỉ: Làng Cát, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty TNHH Mtv Đức Lâm Quảng Trị

Mã số thuế: 3200625815 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Hưng

Địa chỉ: Thôn Phú Thành, Xã Mò ó, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tổng Hợp Thương Mại Linh Phương

Mã số thuế: 3200625614 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Ngọc

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trường Xuân Tín

Mã số thuế: 3200625526 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Mỹ Tín

Địa chỉ: Km 41, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Quảng Trị

QT

Công ty TNHH Một Thành Viên Phú Quang

Mã số thuế: 3200262576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hào

Địa chỉ: thị trấn Krong klang,, Huyện Đa Krông, Quảng Trị