Các doanh nghiệp tại Huyện Minh Hoá - Trang 5

QB

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Tấn Phát

Mã số thuế: 3100974731 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Hùng

Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Nam Hà

Mã số thuế: 3100974516 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hành

Địa chỉ: Trung tâm Cửa khẩu ChaLo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hà Vy

Mã số thuế: 3100962077 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tam Tĩnh

Địa chỉ: Bản ôốc, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Tmdv Anh Tuấn

Mã số thuế: 3100960390 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tình

Địa chỉ: Khu kinh tế Cha lo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Thảo Nam

Mã số thuế: 3100957969 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Phương Thảo

Địa chỉ: TK8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Tổng Hợp Hoàng Lâm

Mã số thuế: 3100949781 - Đại diện pháp luật: Cao Tiến Lâm

Địa chỉ: Tiểu khu 8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Vận Huê

Mã số thuế: 3100850285 - Đại diện pháp luật: Doãn Văn Vận

Địa chỉ: Thôn Mã Lậu, Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng 383

Mã số thuế: 3100946050 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hợi

Địa chỉ: TK4, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Trọng Kim

Mã số thuế: 3100945339 - Đại diện pháp luật: Đinh Trọng Chiến

Địa chỉ: TK8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Ngọc Sơn

Mã số thuế: 3100839193 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn

Địa chỉ: TK 8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Đại Thương Phát

Mã số thuế: 3100834004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương

Địa chỉ: Cửa khẩu Cha Lo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tân Long Phú

Mã số thuế: 3100828219 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phú

Địa chỉ: Khu KT Cửa khẩu cha Lo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Tổng Hợp Thành Trung

Mã số thuế: 3100921779 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hiền Nhi

Địa chỉ: , Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Phú Gia

Mã số thuế: 3100899227 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Tiến

Địa chỉ: TK 1, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Phong Thương Phát

Mã số thuế: 3100797722 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phong

Địa chỉ: Cửa Khẩu Cha Lo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Khang Gia

Mã số thuế: 3100778127 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thủy Vân

Địa chỉ: TK 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Hương

Mã số thuế: 3100776169 - Đại diện pháp luật: Trần Bách Việt

Địa chỉ: TK 6, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Cao Nguyễn Duy

Mã số thuế: 3100765142 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Chương

Địa chỉ: Thôn 2 Liêm Hóa, Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Tổng Hợp Ngọc Khương

Mã số thuế: 3100764452 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Khương

Địa chỉ: TK8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Thủy Truyền

Mã số thuế: 3100763145 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Truyền

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Cha lo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Chi nhánh Minh Hoá - Cty TNHH Tân Hoàng Phương 2

Mã số thuế: 3100311815-002 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Sỹ

Địa chỉ: TK1, TT Quy Đạt,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Doanh Nghiệp TN Thiên Long Minh Hóa

Mã số thuế: 3100751541 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Thoan

Địa chỉ: TK5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Thành Phát

Mã số thuế: 3100745957 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trực

Địa chỉ: TK 9, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Tư Vấn Môi Trường Bền Vững

Mã số thuế: 3100742360 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Điều

Địa chỉ: TK8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Ngân

Mã số thuế: 3100739505 - Đại diện pháp luật: Đinh Thành Lê

Địa chỉ: TK9, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Giang Hà

Mã số thuế: 3100738999 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Lâm

Địa chỉ: Khu Trung tâm cửa khẩu Chalo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Trường Đạt

Mã số thuế: 3100715303 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Dũng

Địa chỉ: TK1, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Nghỉ Quang Phúc

Mã số thuế: 3100714405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quang

Địa chỉ: TK8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Hiền Long

Mã số thuế: 3100708345 - Đại diện pháp luật: Trương Công Long

Địa chỉ: TK 4, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Xdth Quang Trương

Mã số thuế: 3100700145 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Trọng

Địa chỉ: TK 3, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình