Các doanh nghiệp tại Huyện Minh Hoá
QB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC LÝ

Mã số thuế: 3101092771 - Đại diện pháp luật: Đinh Hữu Đức

Địa chỉ: Thôn Yên Thắng,, Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MIỀN NÚI

Mã số thuế: 3101086873 - Đại diện pháp luật: Đinh Chí Quyết

Địa chỉ: Tiểu khu 1,, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHÂN HOÀNG

Mã số thuế: 3101086094 - Đại diện pháp luật: Cao Trọng Dần

Địa chỉ: Thôn 2 Kim Bảng,, Xã Minh Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG QUANG NAM

Mã số thuế: 3101085823 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Nam

Địa chỉ: Tiểu khu 5,, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP HC

Mã số thuế: 3101081699 - Đại diện pháp luật: Lâm Thanh Hải

Địa chỉ: Tiểu khu 8,, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3101072292 - Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Đạt

Địa chỉ: Thôn Yên Thắng,, Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 3101070778 - Đại diện pháp luật: Đinh Anh Tuấn

Địa chỉ: Thôn Cầu Lợi 1, Xã Xuân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP MINH QUY

Mã số thuế: 3101069349 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Nhu

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quy Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3101069116 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường

Địa chỉ: Thôn Quy Hợp 3, Xã Xuân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT MINH HÓA

Mã số thuế: 3101064936 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Luận

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT MINH HÓA

Mã số thuế: 3101064904 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Luận

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT MINH HÓA

Mã số thuế: 3101064911 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Luận

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 218

Mã số thuế: 3101057142 - Đại diện pháp luật: Võ Tuấn Anh

Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu ChaLo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÙI HÙNG

Mã số thuế: 3101055755 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Hùng

Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC NHÂN

Mã số thuế: 3101049617 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Tám

Địa chỉ: Tiểu khu 7,, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA QUẢ TƯƠI

Mã số thuế: 3101037178 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Dũng

Địa chỉ: Cửa khẩu Cha Lo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 3101035653 - Đại diện pháp luật: Cao Kế Đồng

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Minh Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN MINH HÓA

Mã số thuế: 3101034882 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG TRANG

Mã số thuế: 3101034307 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Yến

Địa chỉ: Trung tâm CKQT ChaLo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠT PHÁT MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 3101030863 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến

Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu ChaLo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH QUỐC ĐẠO

Mã số thuế: 3101029794 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Đạo

Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101028494 - Đại diện pháp luật: Lê Mậu Vinh

Địa chỉ: Khu KTCK ChaLo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRUNG NAM

Mã số thuế: 3101028208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh

Địa chỉ: Tiểu khu 8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỈNH LÀO CAI TẠI QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 5300103414-015 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Việt

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu ChaLo, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 3101023873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Lê

Địa chỉ: Tiểu khu 8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG ANH

Mã số thuế: 3101022069 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hương Lan

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KHỐI VIỆT

Mã số thuế: 3101021844 - Đại diện pháp luật: Đinh Anh Dũng

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ HƯNG THỊNH QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101021604 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Lâm

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG VQB

Mã số thuế: 3101021403 - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Hùng

Địa chỉ: Thôn Thanh Long, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CôNG TY TNHH XâY DựNG HóA SơN

Mã số thuế: 3101019972 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tám

Địa chỉ: Thôn Đặng Hóa, Xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình