Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Quảng Trạch

CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CÁT TƯỜNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Diệp
Địa chỉ: Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN TÍN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN TÍN - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀI LINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀI LINH - Đại diện pháp luật: Võ Quốc Hoài
Địa chỉ: Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ TMDS - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ TMDS - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI QUẢNG BÌNH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Sáu
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN MINH TRANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN MINH TRANG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Xuân Kiều, Xã Quảng Xuân, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT - Đại diện pháp luật: Phạm Tuân
Địa chỉ: Thôn Hướng Phương, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THANH LƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THANH LƯƠNG - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thoan
Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Quảng Xuân, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỦY SẢN BÌNH TÂM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỦY SẢN BÌNH TÂM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Thọ Sơn, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TH&T

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TH&T - Đại diện pháp luật: Phan Tiến Hùng
Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TỔNG HỢP AN PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TỔNG HỢP AN PHÁT - Đại diện pháp luật: Trần Thế Mỵ
Địa chỉ: Thôn Xuân Hải, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUANG HƯNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUANG HƯNG - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hưng
Địa chỉ: Thượng Giang, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 2 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã số thuế: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 2 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Khu Kinh tế Hòn La, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THỦY SẢN NAM LINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THỦY SẢN NAM LINH - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Linh
Địa chỉ: Thôn Thượng Giang, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CẢNG LA

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CẢNG LA - Đại diện pháp luật: Bùi Khắc Dũng
Địa chỉ: Thôn Tú Loan, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM THẠCH ANH

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM THẠCH ANH - Đại diện pháp luật: Dương Thị Quang
Địa chỉ: Khu Kinh tế Hòn La, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHONG - Đại diện pháp luật: Phạm Trường Lưu
Địa chỉ: Thôn Hướng Phương, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TỔNG HỢP THỊNH NGUYÊN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TỔNG HỢP THỊNH NGUYÊN - Đại diện pháp luật: Trần Thảo Nguyên
Địa chỉ: Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐOÀN KẾT - Đại diện pháp luật: Dương Duy Tín
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH MIỀN TRUNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH MIỀN TRUNG - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quang
Địa chỉ: Thôn Phú lộc 2, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Phan Sinh Thành
Địa chỉ: Thôn Trung Vũ, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐOÀN KẾT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cao
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP ĐẤT VIỆT - Đại diện pháp luật: Trần Vĩnh Ngọc
Địa chỉ: Thôn Hướng Phương, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÍN AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÍN AN - Đại diện pháp luật: Trần Giang Minh
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XDTM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XDTM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH - Đại diện pháp luật: Chu Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn Thượng Giang, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

HTX Làng nghề bánh mè xát Tân An

Mã số thuế: HTX Làng nghề bánh mè xát Tân An - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Quảng Thanh, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

HTX sản xuất DV Mây xiên Quảng Phương

Mã số thuế: HTX sản xuất DV Mây xiên Quảng Phương - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Hoàng Vũ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Hoàng Vũ - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn Cây Thị, Xã Cảnh Hóa, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dkc Hòn La

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dkc Hòn La - Đại diện pháp luật: Lê Kim Ngọc
Địa chỉ: Thôn Thọ Sơn, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng 616

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng 616 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nguyên
Địa chỉ: Thôn Cảnh Thượng, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Trường Vũ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Trường Vũ - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chinh
Địa chỉ: Xóm 6, Thôn Vân Tiền, Xã Quảng Lưu, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình