Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bố Trạch

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁNH GIÓNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁNH GIÓNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phong Nha, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÝ LỢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÝ LỢI - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quý
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHÚ CÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHÚ CÁT - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tiến
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LÂM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LÂM - Đại diện pháp luật: Lê Huy Khoa
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH MTV PHONG NHA LION

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV PHONG NHA LION - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tài
Địa chỉ: Thôn Đông Giang, Xã Hưng Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MẠNH HÙNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MẠNH HÙNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: TK 3, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ MINH - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Thôn Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Tài
Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH HIỀN QUYẾT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HIỀN QUYẾT - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Quyết
Địa chỉ: Thôn Khương Hà 2, Xã Hưng Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH AN PHƯỢNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH AN PHƯỢNG - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân An
Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG BẢO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG BẢO - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Đào
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH BK THÀNH THỦY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH BK THÀNH THỦY - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ký
Địa chỉ: Thôn Nhân Hải, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÒA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HÒA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHƯƠNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dục
Địa chỉ: Thôn Rẫy, Xã Tây Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM H&H

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM H&H - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hoài
Địa chỉ: QL 1A, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP DƯƠNG PHÚ THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP DƯƠNG PHÚ THỊNH - Đại diện pháp luật: Dương Sỷ Thịnh
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VĂN CẢNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VĂN CẢNH - Đại diện pháp luật: Phan Văn Cảnh
Địa chỉ: Thôn Thượng Hòa, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH OMAR NAMASTE QUANG BINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH OMAR NAMASTE QUANG BINH - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Đa
Địa chỉ: Xuân Tiến, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN TRƯỜNG KHÁNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN TRƯỜNG KHÁNH - Đại diện pháp luật: Trương Vân Khánh
Địa chỉ: TK 3, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC NGUYỄN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC NGUYỄN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Cần
Địa chỉ: QL1A Chánh Hòa, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ THIÊN NGỌC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ THIÊN NGỌC - Đại diện pháp luật: Từ Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DV-TM PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DV-TM PHƯỚC THÀNH - Đại diện pháp luật: Trần Hưng Quốc
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NGUYỄN SHACK

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NGUYỄN SHACK - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thêu
Địa chỉ: Thôn Xuân Tiến, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VŨ BÌNH AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VŨ BÌNH AN - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Vũ
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIÊN SÁNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIÊN SÁNG - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thắng
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH NHẬT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH NHẬT - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Làn
Địa chỉ: Thôn Nhân Bắc, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGUYÊN TOÀN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGUYÊN TOÀN - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắng
Địa chỉ: TK 11, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THUẬN HIỀN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THUẬN HIỀN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Thôn Thanh Vinh, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUYẾT HOÀNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUYẾT HOÀNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lân
Địa chỉ: TK 3, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯƠNG BÌNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯƠNG BÌNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Tây, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình