Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bố Trạch

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP SAO THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP SAO THÁI DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lê
Địa chỉ: Thôn 2, Thanh Bình, Xã Hưng Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUẾ SÂM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUẾ SÂM - Đại diện pháp luật: Trần Minh Sâm
Địa chỉ: Thoon Thanh Gianh, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÚ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÚ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Trang
Địa chỉ: TK2, Thị trấn NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

HTX NÔNG NGHIỆP TIỀN PHONG XÃ VẠN TRẠCH

Mã số thuế: HTX NÔNG NGHIỆP TIỀN PHONG XÃ VẠN TRẠCH - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Hồng
Địa chỉ: Dinh Lễ, Xã Vạn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DU HỌC ANH NGỮ TC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DU HỌC ANH NGỮ TC - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Tám
Địa chỉ: Thôn Nam Đức, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH PHONG NHA KẺ BÀNG DISCOVERY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHONG NHA KẺ BÀNG DISCOVERY - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lệ
Địa chỉ: 41 Lê Hồng Phong, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

HTX SẢN XUẤT, DẠY NGHỀ VÀ KINH DOANH NÓN LÁ MỸ TRẠCH

Mã số thuế: HTX SẢN XUẤT, DẠY NGHỀ VÀ KINH DOANH NÓN LÁ MỸ TRẠCH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Mỹ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN KHÁNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN KHÁNH - Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Chương
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH HƯNG

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH HƯNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Trung
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI ĐứC TíNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI ĐứC TíNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Tính
Địa chỉ: Tiểu khu Quyết Tiến, Thị trấn NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP PHúC HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP PHúC HưNG - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nốp
Địa chỉ: Thôn Sông Chứa, Xã Hoà Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Trung tâm phát triển Quỷ đất Huyện Bố Trạch

Mã số thuế: Trung tâm phát triển Quỷ đất Huyện Bố Trạch - Đại diện pháp luật: Trần Lích
Địa chỉ: Tiểu Khu 11, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kỳ Duyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kỳ Duyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp An Trường Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp An Trường Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Đức Huy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Đức Huy - Đại diện pháp luật: Lưu Đức Hà
Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Bách Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Bách Phát - Đại diện pháp luật: Cao Sơn Tùng
Địa chỉ: Tiểu khu 9, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải T&T

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải T&T - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Sơn
Địa chỉ: Thôn Bắc Duyệt, Xã Phú Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Thành Công

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Thành Công - Đại diện pháp luật: Lê Quang Công
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Nghệ An - Chi Nhánh Quảng Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Nghệ An - Chi Nhánh Quảng Bình - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Thanh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Ht

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Ht - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tịnh
Địa chỉ: 102 Trần Phú, Tiểu khu 3, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

C�ng Ty TNHH Tm & Dv T�ng H�p B�nh Minh

Mã số thuế: C�ng Ty TNHH Tm & Dv T�ng H�p B�nh Minh - Đại diện pháp luật: Tr�n ��c Minh
Địa chỉ: Th�n 10, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Anh Tuấn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Anh Tuấn - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nam
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh

Mã số thuế: HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hương
Địa chỉ: Sơn Lộc, Xã Sơn Lộc, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đức Hùng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đức Hùng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Vận Tải Anh Anh Ngọc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vận Tải Anh Anh Ngọc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông Hồng, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Chiến Thắng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Chiến Thắng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Chi Nhánh Văn Phòng Du Lịch Công Ty Cổ Phần Du Lịch Ngôi Sao Đại Dương

Mã số thuế: Chi Nhánh Văn Phòng Du Lịch Công Ty Cổ Phần Du Lịch Ngôi Sao Đại Dương - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu du lịch Phong Nha, Thôn Xuân Tiến, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quốc Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quốc Đạt - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Đạt
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Nam - Đại diện pháp luật: Hồ Lý Hải
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Hoàng Gia

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Hoàng Gia - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc
Địa chỉ: Xóm 11, Phúc Tự Tây, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình