Các doanh nghiệp tại Huyện Minh Hoá - Trang 4

QB

Công Ty TNHH Hoàng Thịnh

Mã số thuế: 3100540727 - Đại diện pháp luật: Đinh Vĩnh Quang

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH Bình Tây

Mã số thuế: 3100493266 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trực

Địa chỉ: TK5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH Bình Sơn

Mã số thuế: 3100492865 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Mai

Địa chỉ: TK 4, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH Nhật Linh

Mã số thuế: 3100492551 - Đại diện pháp luật: Cao Anh Tuấn

Địa chỉ: TK8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH xây dựng Thành Trung

Mã số thuế: 3100490995 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạnh

Địa chỉ: TK 5, TT Quy Đạt,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Trạm Khuyến nông huyện Minh Hoá

Mã số thuế: 3100486389

Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Quy Đạt,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH Thuận Sơn

Mã số thuế: 3100486011 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thiết

Địa chỉ: TK11, Thị trấn Quy Đạt,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Trường mầm non Xuân Hoá

Mã số thuế: 3100477754 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Mai

Địa chỉ: Thôn Ba Nương, xã Xuân Hoá,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

UBND xã Hoá Thanh

Mã số thuế: 3100477602 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Hoà

Địa chỉ: Hoá Thanh,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH Minh Anh

Mã số thuế: 3100476373 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh

Địa chỉ: TK7, TT Quy Đạt,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Trường Mầm non Minh Hoá

Mã số thuế: 3100448030

Địa chỉ: Xã Minh Hoá,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Trường Mầm non Tân Hoá

Mã số thuế: 3100447809

Địa chỉ: Xã Tân Hoá,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Trường tiểu học Hoá Tiến

Mã số thuế: 3100447735

Địa chỉ: Xã Hoá Tiến,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH Tân Thành Phát

Mã số thuế: 3100380047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quê

Địa chỉ: TK1, TT Quy Đạt,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Khang Thịnh

Mã số thuế: 3100314301 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn

Địa chỉ: Thị trấn Quy đạt,, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Hoàng Giang

Mã số thuế: 3100293330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Địa chỉ: TK 4, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Ninh

Mã số thuế: 3101002312 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng

Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Nguyên An

Mã số thuế: 3101001774 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Thành

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 10.8

Mã số thuế: 3101001478 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Giang

Địa chỉ: Thôn 1 Thanh Long, Xã Quy Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Xây Dựng Ngọc Khương

Mã số thuế: 3101001326 - Đại diện pháp luật: Cao Ngọc Khương

Địa chỉ: Thôn Cổ Liêm, Xã Tân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

HợpTác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tổng Hợp Kim Bảng

Mã số thuế: 3100963641 - Đại diện pháp luật: Cao Viết Hùng

Địa chỉ: Kim Bảng, Xã Minh Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Tiến Mạnh Cường

Mã số thuế: 3100998813 - Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Dũng

Địa chỉ: Thôn Cây Da, Xã Xuân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Thái Bảo

Mã số thuế: 3100998468 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Vấn

Địa chỉ: Tiểu khu 8, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Xuân Mạnh

Mã số thuế: 3100996220 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Liệu

Địa chỉ: Bản ón, Xã Thượng Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Tòa án Nhân Dân Huyện Minh Hóa

Mã số thuế: 3100994181 - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Bình

Địa chỉ: TK 2, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Thương Mại An Hưởng

Mã số thuế: 3100991409 - Đại diện pháp luật: Phạm Thu Huyền

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Anh Dũng

Mã số thuế: 3100986790 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Bình

Địa chỉ: TK 4, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hoài Anh

Mã số thuế: 3100977676 - Đại diện pháp luật: Đinh Thành Chung

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Trường Hưng

Mã số thuế: 3100975679 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên

Địa chỉ: Thôn Yên Thắng, Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY TNHH LINFOX TRANSPORT QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3100974851 - Đại diện pháp luật: Scott Clifford Croll

Địa chỉ: xã Dân Hóa, Xã Dân Hóa, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình