Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Bình

Công ty MWH Amercas

Mã số thuế: Công ty MWH Amercas - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 34 Trần Quang Khải, ,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Công ty Eptisa Servicios de Ingeniria

Mã số thuế: Công ty Eptisa Servicios de Ingeniria - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Les Consultants LBCD Inc & Trow Associated Ltd (LBCD-TRow)

Mã số thuế: Les Consultants LBCD Inc & Trow Associated Ltd (LBCD-TRow) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 34 Trần Quang Khải, ,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd

Mã số thuế: Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 59 đường lý thường kiệt,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

POYRY ENERGY AG

Mã số thuế: POYRY  ENERGY AG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 3 Nguyễn trãi,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Chi nhánh TAXI Quảng Trạch

Mã số thuế: Chi nhánh TAXI Quảng Trạch - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lịch
Địa chỉ: Thôn Minh Lợi , Xã Quảng Thọ,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Chi nhánh Cty Thương mại Hùng Hồng - Đồng hới

Mã số thuế: Chi nhánh Cty Thương mại Hùng Hồng - Đồng hới - Đại diện pháp luật: Võ Sỹ Lâm
Địa chỉ: 69Đường Lý Thường Kiệt, Đồng mỹ,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Trung tâm giám định Y khoa - Pháp Y

Mã số thuế: Trung tâm  giám định Y khoa - Pháp Y - Đại diện pháp luật: Trương Đình Chu
Địa chỉ: Tiểu khu 10, Nam Lý,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Thu vang lai NQD

Mã số thuế: Thu vang lai NQD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tỉnh QB,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Thu Vãng lai địa phương

Mã số thuế: Thu Vãng lai địa phương - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tỉnh QB,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Thu vãng lai TW

Mã số thuế: Thu vãng lai TW - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tỉnh QB,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoàng Minh

Mã số thuế: Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoàng Minh - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn MInh
Địa chỉ: TK3 TT Quán hàu,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Công ty Du lịch Nhật lệ COSEVCO

Mã số thuế: Công ty Du lịch Nhật lệ COSEVCO - Đại diện pháp luật: Trần Công Trặc
Địa chỉ: 16, 18 Quách Xuân kỳ,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Phòng Đối ngoại Văn phòng UBND Tỉnh Quảng bình

Mã số thuế: Phòng Đối ngoại Văn phòng UBND Tỉnh Quảng bình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thực
Địa chỉ: 50 Lý Thường Kiệt,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH XD Tổng hợp Đức Hạnh

Mã số thuế: Công ty TNHH XD Tổng hợp Đức Hạnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: Chòm 8, Xã Quảng phong,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

HTX khai thác cát trắng thạch anh

Mã số thuế: HTX khai thác cát trắng thạch anh - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thành
Địa chỉ: Thôn Pháp kệ, Quảng phương, Quảng trạch,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình

Trạm Mắt Quảng Bình

Mã số thuế: Trạm Mắt Quảng Bình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh Doan
Địa chỉ: Phường Nam Lý,, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Bình