Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Bình

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Quảng Bình

QB

Công ty MWH Amercas

Mã số thuế: 3100426421-001

Địa chỉ: 34 Trần Quang Khải, ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Công ty Eptisa Servicios de Ingeniria

Mã số thuế: 3100426421-004

Địa chỉ: ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Les Consultants LBCD Inc & Trow Associated Ltd (LBCD-TRow)

Mã số thuế: 3100426421-003

Địa chỉ: 34 Trần Quang Khải, ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd

Mã số thuế: 3100781828-001

Địa chỉ: Số 59 đường lý thường kiệt,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

POYRY ENERGY AG

Mã số thuế: 3100773672-001

Địa chỉ: Số 3 Nguyễn trãi,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Chi nhánh TAXI Quảng Trạch

Mã số thuế: 3100348389-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lịch

Địa chỉ: Thôn Minh Lợi , Xã Quảng Thọ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Chi nhánh Cty Thương mại Hùng Hồng - Đồng hới

Mã số thuế: 3100262780-001 - Đại diện pháp luật: Võ Sỹ Lâm

Địa chỉ: 69Đường Lý Thường Kiệt, Đồng mỹ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Trung tâm giám định Y khoa - Pháp Y

Mã số thuế: 3100357506 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Chu

Địa chỉ: Tiểu khu 10, Nam Lý,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Thu vang lai NQD

Mã số thuế: 3100348244

Địa chỉ: Tỉnh QB,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Thu Vãng lai địa phương

Mã số thuế: 3100348237

Địa chỉ: Tỉnh QB,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Thu vãng lai TW

Mã số thuế: 3100348212

Địa chỉ: Tỉnh QB,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoàng Minh

Mã số thuế: 3100300820 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn MInh

Địa chỉ: TK3 TT Quán hàu,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

CÔNG TY DU LỊCH NHẬT LỆ COSEVCO

Mã số thuế: 3100294292 - Đại diện pháp luật: Trần Công Trặc

Địa chỉ: 16, 18 Quách Xuân kỳ, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Phòng Đối ngoại Văn phòng UBND Tỉnh Quảng bình

Mã số thuế: 3100294172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thực

Địa chỉ: 50 Lý Thường Kiệt,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH XD Tổng hợp Đức Hạnh

Mã số thuế: 3100282674 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh

Địa chỉ: Chòm 8, Xã Quảng phong,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

HTX khai thác cát trắng thạch anh

Mã số thuế: 3100243241 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thành

Địa chỉ: Thôn Pháp kệ, Quảng phương, Quảng trạch,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Trạm Mắt Quảng Bình

Mã số thuế: 3100196150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh Doan

Địa chỉ: Phường Nam Lý,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình