Các doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Bình
QB

Công ty MWH Amercas

Mã số thuế: 3100426421-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 34 Trần Quang Khải, ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Công ty Eptisa Servicios de Ingeniria

Mã số thuế: 3100426421-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Les Consultants LBCD Inc & Trow Associated Ltd (LBCD-TRow)

Mã số thuế: 3100426421-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 34 Trần Quang Khải, ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd

Mã số thuế: 3100781828-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 59 đường lý thường kiệt,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

POYRY ENERGY AG

Mã số thuế: 3100773672-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số 3 Nguyễn trãi,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Chi nhánh TAXI Quảng Trạch

Mã số thuế: 3100348389-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lịch

Địa chỉ: Thôn Minh Lợi , Xã Quảng Thọ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Chi nhánh Cty Thương mại Hùng Hồng - Đồng hới

Mã số thuế: 3100262780-001 - Đại diện pháp luật: Võ Sỹ Lâm

Địa chỉ: 69Đường Lý Thường Kiệt, Đồng mỹ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Trung tâm giám định Y khoa - Pháp Y

Mã số thuế: 3100357506 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Chu

Địa chỉ: Tiểu khu 10, Nam Lý,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Thu vang lai NQD

Mã số thuế: 3100348244 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tỉnh QB,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Thu Vãng lai địa phương

Mã số thuế: 3100348237 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tỉnh QB,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Thu vãng lai TW

Mã số thuế: 3100348212 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tỉnh QB,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoàng Minh

Mã số thuế: 3100300820 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn MInh

Địa chỉ: TK3 TT Quán hàu,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Công ty Du lịch Nhật lệ COSEVCO

Mã số thuế: 3100294292 - Đại diện pháp luật: Trần Công Trặc

Địa chỉ: 16, 18 Quách Xuân kỳ,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Phòng Đối ngoại Văn phòng UBND Tỉnh Quảng bình

Mã số thuế: 3100294172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thực

Địa chỉ: 50 Lý Thường Kiệt,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Công ty TNHH XD Tổng hợp Đức Hạnh

Mã số thuế: 3100282674 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh

Địa chỉ: Chòm 8, Xã Quảng phong,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

HTX khai thác cát trắng thạch anh

Mã số thuế: 3100243241 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thành

Địa chỉ: Thôn Pháp kệ, Quảng phương, Quảng trạch,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình

QB

Trạm Mắt Quảng Bình

Mã số thuế: 3100196150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh Doan

Địa chỉ: Phường Nam Lý,, Tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình