Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XD-TM HƯNG KHOA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XD-TM HƯNG KHOA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Khương
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH CÂY XANH ANH ĐỨC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÂY XANH ANH ĐỨC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nhung
Địa chỉ: TK 2, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG XANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG XANH - Đại diện pháp luật: Phạm Mậu Tài
Địa chỉ: TK 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THÔNG TÀI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THỦY SẢN THÔNG TÀI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH PHÁT ĐẠT - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn áng Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT KIẾN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÁT KIẾN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Long
Địa chỉ: Thôn Hàm Hòa, Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Mã số thuế: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG - Đại diện pháp luật: Phạm Mậu Tài
Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TH TÂN TIẾN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TH TÂN TIẾN - Đại diện pháp luật: Trần Việt Dũng
Địa chỉ: Thôn Xuân Dục 1, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AEC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AEC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Toàn
Địa chỉ: Thôn Xuân Dục, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NGÔ HÀ ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NGÔ HÀ ANH - Đại diện pháp luật: Ngô Tất Tố
Địa chỉ: Thôn Phú Cát, xã, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Đội Thuế số 1

Mã số thuế: Đội Thuế số 1 - Đại diện pháp luật: Lê hữu Phước
Địa chỉ: Dinh Mười,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Đội Thuế số 3

Mã số thuế: Đội Thuế số 3 - Đại diện pháp luật: Nguyễn minH Châu
Địa chỉ: Hiền Ninh,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH TRầM HươNG NGUYêN HươNG NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRầM HươNG NGUYêN HươNG NGọC - Đại diện pháp luật: Lê Thị Cơ
Địa chỉ: 173 Hùng Vương, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP DUY HIểN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP DUY HIểN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Hiển VInh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thí Nghiệm Vật Liệu Và Xây Dựng Trường Huy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thí Nghiệm Vật Liệu Và Xây Dựng Trường Huy - Đại diện pháp luật: Lê Quang Huy
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng 68

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng 68 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thùy Nhung
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Hưng Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Hưng Thịnh - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thịnh
Địa chỉ: Thôn Lệ Kỳ 3, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Phúc Khang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Phúc Khang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuynh
Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Hương Hiếu Thảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Hương Hiếu Thảo - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Trúc Ly, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tân Lợi Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tân Lợi Phát - Đại diện pháp luật: Trần Đình Sử
Địa chỉ: Thôn Trúc ly, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Thường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Thường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cừa Thôn, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Gia Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp Gia Phát - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tả Phan, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Buntaphan Quảng Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Buntaphan Quảng Bình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Rào Trù, Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Tổng Hợp Vạn Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tổng Hợp Vạn Sơn - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn áng Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Trường mầm non Hoa Sen

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Sen - Đại diện pháp luật: Trương Thị Luyên
Địa chỉ: TK5, TT Quán Hàu,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Quán Hàu,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Phòng Tài nguyên Môi trường

Mã số thuế: Phòng Tài nguyên Môi trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Quán Hàu,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Phòng kinh tế và hạ tầng

Mã số thuế: Phòng kinh tế và hạ tầng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Quán Hàu,, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Quang Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tổng Hợp Quang Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thông
Địa chỉ: Thôn Văn La, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình