Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tuyên Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DƯƠNG SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DƯƠNG SƠN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấm
Địa chỉ: Thôn Tam Đa, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NGƯ HÓA

Mã số thuế: TRƯỜNG MẦM NON NGƯ HÓA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ngư Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG LợI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG LợI PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn Cao Trạch, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác xã nông nghiệp nuôi ong lấy mật Quyết Thắng

Mã số thuế: Hợp tác xã nông nghiệp nuôi ong lấy mật Quyết Thắng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn Thượng Lào, Xã Thuận Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

NHà MáY THủY ĐIệN Hố Hô - CHI NHáNH THUộC CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN Hồ BốN

Mã số thuế: NHà MáY THủY ĐIệN Hố Hô - CHI NHáNH THUộC CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN Hồ BốN - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Đức 3, Xã Hương Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH NGA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trử Vàng Anh
Địa chỉ: Thôn Kim Lịch, Xã Kim Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác xã SXKDDV nông nghiệp Cổ Cảng

Mã số thuế: Hợp tác xã SXKDDV nông nghiệp Cổ Cảng - Đại diện pháp luật: Chu Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác xã DV nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường

Mã số thuế: Hợp tác xã DV nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường - Đại diện pháp luật: Chu Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn Liên Hóa, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác xã SXKDDV nông nghệp Xuân Mai

Mã số thuế: Hợp tác xã SXKDDV nông nghệp Xuân Mai - Đại diện pháp luật: Hà Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Bắc Hóa, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Khánh Chi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Khánh Chi - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Châu
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Quang Trung T Và T

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quang Trung T Và T - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Trung
Địa chỉ: Thôn Liên Hóa, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Trạm khuyến nông huyện Tuyên Hóa

Mã số thuế: Trạm khuyến nông huyện Tuyên Hóa - Đại diện pháp luật: Đoàn Quyết Thắng
Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Nga Quyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nga Quyền - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Chợ Cuồi, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Sơn Hường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Sơn Hường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh Hường
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam

Mã số thuế: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam - Đại diện pháp luật: Trần Thị Khánh Linh
Địa chỉ: Thôn Xuân Hạ, Xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng An Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng An Phát - Đại diện pháp luật: Trương Xuân Hải
Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Trung tâm văn hoá thông tin- thể thao

Mã số thuế: Trung tâm văn hoá thông tin- thể thao - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK 2, TT Đồng Lê,, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Xuân Thiết

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Xuân Thiết - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Thiết
Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nam Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nam Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Du
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lâm Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hoàng An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Hoàng An - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế An
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Anh Hiếu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Anh Hiếu - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Thoàn
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Tiến Lộc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Tiến Lộc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đồng
Địa chỉ: Thôn Cương Trung C, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Thành Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Thành Nam - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: T.Cương Trung C, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tổng Hợp Khánh Nhật

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tổng Hợp Khánh Nhật - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Luyến
Địa chỉ: Thôn Yên Tố, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Và Thương Mại Huyền Anh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Và Thương Mại Huyền Anh - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Minh Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Minh Phong - Đại diện pháp luật: Hồ Đức Mùi
Địa chỉ: Thôn Cương Trung C, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Linh Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Linh Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hóa
Địa chỉ: TK 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH Châu Phát

Mã số thuế: Công ty TNHH Châu Phát - Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Hùng
Địa chỉ: , Xã Châu Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Hoa Lài

Mã số thuế: Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Hoa Lài - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoa Lài
Địa chỉ: TK2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Hải Đăng Quang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hải Đăng Quang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình