Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tuyên Hoá

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐỒNG TÂM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng
Địa chỉ: Thôn Đình Miệu, Xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN KIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN KIỆT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Ba Tâm, Xã Thuận Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐỨC LAI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐỨC LAI - Đại diện pháp luật: Trần Đức Lai
Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HUYỀN ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HUYỀN ANH - Đại diện pháp luật: Cao Đình Lập
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG AN HUYỆN TUYÊN HÓA

Mã số thuế: CÔNG AN HUYỆN TUYÊN HÓA - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hiếu
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH TỔNG HỢP TÂN VĨNH PHÁT

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH TỔNG HỢP TÂN VĨNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyển
Địa chỉ: Thôn Sơn Thủy, Xã Cao Quảng, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN ANH - Đại diện pháp luật: Mai Văn Anh
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LỘC ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LỘC ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc
Địa chỉ: Thôn Trung Cương C, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP DƯƠNG LINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP DƯƠNG LINH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HOÀNG LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HOÀNG LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Khanh
Địa chỉ: Thôn Đồng Giang, Xã Đồng Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TÀI TRÍ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TÀI TRÍ - Đại diện pháp luật: Đặng Tài Tuệ
Địa chỉ: Tiểu khu Tân Lập, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TỔNG HỢP LONG HẢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TỔNG HỢP LONG HẢI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuyền
Địa chỉ: Thôn Tân ấp, Xã Hương Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SX SÔNG GIANH CEMENT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SX SÔNG GIANH CEMENT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thi Minh Anh
Địa chỉ: Thôn Cương Trung B, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP 2/9

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP 2/9 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thao
Địa chỉ: Thôn Tam Đa, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NHẬT ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NHẬT ANH - Đại diện pháp luật: Lê Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Kinh châu, Xã Châu Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TMDV TIẾN PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TMDV TIẾN PHÁT - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thắm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hương Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TUYÊN HÓA

Mã số thuế: PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TUYÊN HÓA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đình
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê,, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

THANH TRA HUYỆN TUYÊN HÓA

Mã số thuế: THANH TRA HUYỆN TUYÊN HÓA - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hoài
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂM THÀNH PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂM THÀNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Quảng
Địa chỉ: Thôn Trung Làng, Xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỆ HƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỆ HƯƠNG - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thành
Địa chỉ: TK1, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG ANH TUẤN

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG ANH TUẤN - Đại diện pháp luật: Hà Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đông Thuận, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHÚC TRUNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHÚC TRUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Su
Địa chỉ: TK 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI GIA AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI GIA AN - Đại diện pháp luật: Đinh Vương Lộc
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VĂN THỦY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VĂN THỦY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Thạch, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TMDV TÂN THỜI ĐẠI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMDV TÂN THỜI ĐẠI - Đại diện pháp luật: Trương Thị Kim Hới
Địa chỉ: TK Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DƯƠNG SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DƯƠNG SƠN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấm
Địa chỉ: Thôn Tam Đa, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NGƯ HÓA

Mã số thuế: TRƯỜNG MẦM NON NGƯ HÓA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ngư Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG LợI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG LợI PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn Cao Trạch, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác xã nông nghiệp nuôi ong lấy mật Quyết Thắng

Mã số thuế: Hợp tác xã nông nghiệp nuôi ong lấy mật Quyết Thắng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn Thượng Lào, Xã Thuận Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

NHà MáY THủY ĐIệN Hố Hô - CHI NHáNH THUộC CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN Hồ BốN

Mã số thuế: NHà MáY THủY ĐIệN Hố Hô - CHI NHáNH THUộC CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN Hồ BốN - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Đức 3, Xã Hương Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình