Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tuyên Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NHẬT ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NHẬT ANH - Đại diện pháp luật: Lê Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Kinh châu, Xã Châu Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TMDV TIẾN PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TMDV TIẾN PHÁT - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thắm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hương Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TUYÊN HÓA

Mã số thuế: PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TUYÊN HÓA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đình
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê,, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

THANH TRA HUYỆN TUYÊN HÓA

Mã số thuế: THANH TRA HUYỆN TUYÊN HÓA - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hoài
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂM THÀNH PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂM THÀNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Quảng
Địa chỉ: Thôn Trung Làng, Xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỆ HƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỆ HƯƠNG - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thành
Địa chỉ: TK1, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG ANH TUẤN

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG ANH TUẤN - Đại diện pháp luật: Hà Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đông Thuận, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHÚC TRUNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP PHÚC TRUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Su
Địa chỉ: TK 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI GIA AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI GIA AN - Đại diện pháp luật: Đinh Vương Lộc
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VĂN THỦY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VĂN THỦY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Thạch, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TMDV TÂN THỜI ĐẠI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMDV TÂN THỜI ĐẠI - Đại diện pháp luật: Trương Thị Kim Hới
Địa chỉ: TK Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DƯƠNG SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DƯƠNG SƠN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấm
Địa chỉ: Thôn Tam Đa, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NGƯ HÓA

Mã số thuế: TRƯỜNG MẦM NON NGƯ HÓA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ngư Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG LợI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG LợI PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn Cao Trạch, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác xã nông nghiệp nuôi ong lấy mật Quyết Thắng

Mã số thuế: Hợp tác xã nông nghiệp nuôi ong lấy mật Quyết Thắng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn Thượng Lào, Xã Thuận Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

NHà MáY THủY ĐIệN Hố Hô - CHI NHáNH THUộC CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN Hồ BốN

Mã số thuế: NHà MáY THủY ĐIệN Hố Hô - CHI NHáNH THUộC CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN Hồ BốN - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Đức 3, Xã Hương Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH NGA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ANH NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trử Vàng Anh
Địa chỉ: Thôn Kim Lịch, Xã Kim Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác xã SXKDDV nông nghiệp Cổ Cảng

Mã số thuế: Hợp tác xã SXKDDV nông nghiệp Cổ Cảng - Đại diện pháp luật: Chu Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác xã DV nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường

Mã số thuế: Hợp tác xã DV nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường - Đại diện pháp luật: Chu Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn Liên Hóa, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Hợp tác xã SXKDDV nông nghệp Xuân Mai

Mã số thuế: Hợp tác xã SXKDDV nông nghệp Xuân Mai - Đại diện pháp luật: Hà Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Bắc Hóa, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Khánh Chi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Khánh Chi - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Châu
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Quang Trung T Và T

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quang Trung T Và T - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Trung
Địa chỉ: Thôn Liên Hóa, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Trạm khuyến nông huyện Tuyên Hóa

Mã số thuế: Trạm khuyến nông huyện Tuyên Hóa - Đại diện pháp luật: Đoàn Quyết Thắng
Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Nga Quyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nga Quyền - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Chợ Cuồi, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Sơn Hường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Sơn Hường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh Hường
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam

Mã số thuế: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam - Đại diện pháp luật: Trần Thị Khánh Linh
Địa chỉ: Thôn Xuân Hạ, Xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng An Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng An Phát - Đại diện pháp luật: Trương Xuân Hải
Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Trung tâm văn hoá thông tin- thể thao

Mã số thuế: Trung tâm văn hoá thông tin- thể thao - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TK 2, TT Đồng Lê,, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Xuân Thiết

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Và Xây Dựng Xuân Thiết - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Thiết
Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nam Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nam Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Du
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lâm Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình