Các doanh nghiệp tại Huyện Mường Nhé - Trang 5

ĐB

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600205110 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Thương

Địa chỉ: Xã Mường Toong,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Trường Trung học phổ thông Mường Nhé

Mã số thuế: 5600204741 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Hoàn

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Bảo hiểm xã hội huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600204727 - Đại diện pháp luật: Đào văn Đức

Địa chỉ: Trung tâm huyện Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Phòng Công thương huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600204692 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thái

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Chi Cục Thống Kê Huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600204526 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Vương

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mã số thuế: 5600204501 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Kiên

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Phòng giáo dục đào tạo

Mã số thuế: 5600204491 - Đại diện pháp luật: Trần ngọc Kiên

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Phòng tài chính - kế hoạch

Mã số thuế: 5600204484 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp

Địa chỉ: Trung tâm Mường nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Mặt trận tổ quốc huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600202896 - Đại diện pháp luật: Vàng Giống Chá.

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Mã số thuế: 5600202871 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Thanh

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Thanh tra huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600202864 - Đại diện pháp luật: Nguyễn đức Khánh

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Ban quản lý dự án huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600202857 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Thắng

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Huyện uỷ Mường Nhé

Mã số thuế: 5600202832 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Phùng

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Kho bạc nhà nước huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600202825 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Nam

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Hội Nông dân huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600202744 - Đại diện pháp luật: Mào Văn Đào

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Hội Cựu chiến binh Mường Nhé

Mã số thuế: 5600202737 - Đại diện pháp luật: Vàng Văn ín

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Toà án nhân dân huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600202712 - Đại diện pháp luật: Pờ Go Loòng

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Chi cục thuế Mường Nhé

Mã số thuế: 5600128233-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh

Địa chỉ: Thị trấn Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Toàn Dũng

Mã số thuế: 5600192207-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Chi Nhánh Số 3 Chà Cang Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Sơn Trang

Mã số thuế: 5600191690-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Sỹ Hùng

Địa chỉ: Bản Mới, Xã Chà Cang, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN MƯỜNG NHÉ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 0100686174-576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận

Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên