Các doanh nghiệp tại Huyện Mường ảng
ĐB

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600332486 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Với

Địa chỉ: Bản Hón, Thị Trấn, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH HUY LONG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600327197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh

Địa chỉ: Tổ dân phố 4,, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỚI HẠNH

Mã số thuế: 5600313677 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tới

Địa chỉ: Bản Chợ,, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MỘC NGUYÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 5600304665 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Tuấn Anh

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH 368 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600304520 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tin

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600297873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Hoàng Sơn Tại Mường ảng

Mã số thuế: 5600172338-001 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thủy

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Công Ty TNHH Sản Xuất Nông Nghiệp Sạch Mường ảng

Mã số thuế: 5600293149 - Đại diện pháp luật: Lục Văn Thìn

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Đoàn Lân

Mã số thuế: 5600153247-001 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Lân

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Công Ty TNHH Sản Xuất Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại Mường Khoe

Mã số thuế: 5600292610 - Đại diện pháp luật: Đoàn Tăng Long

Địa chỉ: Bản Pá Cha, Xã ảng tở, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Công Phú - Chi Nhánh Mường ảng

Mã số thuế: 5600165718-001 - Đại diện pháp luật: Đào Công Phú

Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cà Phê Việt Bắc

Mã số thuế: 5600291871 - Đại diện pháp luật: Phạm Thắng

Địa chỉ: Bản Pá Cha, Xã ảng tở, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường ảng

Mã số thuế: 5600291670 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: TDP 8, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: 5600201028 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Phóng

Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường ảng,, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Phòng Văn hoá và thông tin

Mã số thuế: 5600201067 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Châu

Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường ảng,, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mã số thuế: 5600201074 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiệp

Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường ảng,, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: 5600201109 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Triệu

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng,, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Mã số thuế: 5600201148 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Toan

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng,, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: 5600201162 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Lan

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng,, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: 5600201204 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thoả

Địa chỉ: Khối 7, thị trấn Mường ảng,, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đại Lộc Tại Mường ảng

Mã số thuế: 5600191612-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hoàn

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Công Ty TNHH Đầu Tư Xd Và Tm Trường Long - Chi Nhánh Mường ảng

Mã số thuế: 5600211516-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Trường Giang

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiên Hương Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600268583-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thìn

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Thanh Tú Điện Biên

Mã số thuế: 5600290878 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Tú

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tùng Lâm Tại Mường ảng

Mã số thuế: 5600183530-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Đông

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tiên Sơn Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600233894-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiên

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Hợp Tác Xã Hùng Cường

Mã số thuế: 5600290758 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Cang, Xã ảng nưa, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tỉnh Hà Điện Biên

Mã số thuế: 5600290733 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tỉnh

Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh

Mã số thuế: 8046986213 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hoan

Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

ĐB

Công Ty TNHH Hòa Anh Điện Biên

Mã số thuế: 5600290187 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh Hòa

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên