Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Điện Biên Đông

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH AN NHI ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600344280 - Đại diện pháp luật: Hà Khắc Cường

Địa chỉ: Bản Trống Sư B, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH LÂM QUÂN ANH

Mã số thuế: 5600343174 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Sáu

Địa chỉ: Bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN ESCAPA

Mã số thuế: 5600341787 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Tú

Địa chỉ: Bản Pá Vạt, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TÙNG LÂM

Mã số thuế: 5600341353 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Linh

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN AGRIINTRACOM

Mã số thuế: 5600341184 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Phương

Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG SẢN CHIỀNG SƠ

Mã số thuế: 5600339604 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Đinh

Địa chỉ: Bản Cang,, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÌA DÌNH

Mã số thuế: 5600338706 - Đại diện pháp luật: Giàng A Sử

Địa chỉ: bản Tìa Dình 2,, Xã Tìa Dình, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HÂN LINH

Mã số thuế: 5600332373 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Luân

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4,, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600330305 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Chính

Địa chỉ: Tổ 2,, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG VY TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600328440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ HẢI ĐĂNG 86

Mã số thuế: 5600325778 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Lả

Địa chỉ: Huổi có, Xã Phình Giàng, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CCO ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600324566 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN PHÁT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323918 - Đại diện pháp luật: Võ Chí Hải

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGHÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600323298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600323308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BĂNG BIÊN LAI - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600323273 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600323280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: tổ 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN KHÁNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH TÂN PHONG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600313444 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Văn

Địa chỉ: Tổ dân cư số 9,, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA VĂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312306 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Văn

Địa chỉ: Tổ dân cư số 6, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH DUNG XUÂN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312257 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Dung

Địa chỉ: Bản Phiêng Ngám, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY LẮP ĐIỆN NA SON ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312232 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Linh

Địa chỉ: Tổ dân cư số 10, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THANH OANH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312183 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thanh

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600307257 - Đại diện pháp luật: Vũ THế HIệP

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG 96

Mã số thuế: 5600304552 - Đại diện pháp luật: Vừ A Cháy

Địa chỉ: Bản Tìa Ló, Xã Noong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM THẮNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600301583 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng

Địa chỉ: Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN HOÀNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600296559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng

Địa chỉ: Bản Na Phát, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Mã số thuế: 5600295530

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

PHÒNG Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600294664

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ĐB

HợP TáC Xã CHợ MườNG LUâN

Mã số thuế: 5600293910

Địa chỉ: Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên